Vad händer just nu i Regionen och på kansliet?

Det händer mycket i vår region just nu. Vissa saker styr vi själva över. Andra saker händer som beror på andras beslut och vissa saker tycks bara hända. Precis som det är i livet alltså. Vi lever alla i en balans mellan att försöka styra livet och att släppa taget och ge upp. Detta är en svår balansgång. För en kristen människa finns det en grundton i livet som kan ge tröst: Gud har den yttersta kontrollen. Det som sker är inte alltid hans vilja men Gud kan använda allt efter sin vilja och vi kan söka ledning i det som sker. Lidandet har ingen mening i sig självt men lidandet kan tas emot och bäras fram till Kristus. Vårt lidande kan bli något som vi kan ge till Jesus och genom vilket vi kan lära känna honom djupare. 

Den 12 oktober samlas vi till Riktad, en dag då vi får komma samman som region och rikta in våra liv och vårt gemensamma arbeta mot Kristus. För det vi gör, det gör vi tillsammans. Det viktigaste arbetet sker i de lokala missionsföreningarna: gudstjänster, bön, mission och diakoni. Men vi är inte oss själva nog, vi behöver varandra. För att stödja de mindre och för att kunna göra sådant som är svårt för t.om. de större föreningarna slöt sig de lokala föreningarna samman i en större enhet. Denna enhet är idag EFS Region Sydsverige. Som region kan vi anorda läger, fortbildningar, konferenser och retreater, sånt som kan vara svårt att göra som enskild lokal förening. 

För att kunna göra det på så bra sätt som möjligt har regionen anställda. Som de flesta vet har vår regionale missionsledare Jonas Hallabro varit sjukskriven från och till under en längre tid. Nu har det regionala utskottet beslutat att stötta upp arbetet genom att ta in Lennart Albertsson och Stefan Svensson som vikarierande verksamhetsledare. Saltkoordinatortjänsten har varit vakant en längre tid och där har Louise Malmborg gått in på 30 % i höst för att förbereda med vårens och sommaren läger. Margareta Cada har gått upp i tjänst och arbetar under hösten 100% med bland annat arbetsledning på kansliet. Till höger kan ni se oss som är anställda på regionen just nu. 

Vi ber om er förbön. Bed att Kristus helar och läker oss. 

Bed att Gud kallar människor att arbeta med oss. 

Bed att vi får tro att våga lita på att Gud är med i det som sker. Bed att människor finner Jesus i och genom oss och vårt gemensamma arbete.