Riksmedarbetardagar på Vann

Ungefär vart fjärde år brukar EFS samla sina medarbetar över hela landet till riksmedarbetardagar. Under några dagar i november fylldes därför Vann spahotell i Bohuslän av EFS-medarbetare för gemenskap, undervisning och gudstjänster.  

Dagarna innehöll god mat, samtal och undervisning. Efter ankomsten på måndagen och inkvartering välkomnades medarbetarna av Kerstin Oderhem innan det var dags för en av många utsökta måltider. De gemensamma samlingarna leddes av Mikael Landgren och Mikael Arthursson, regionala missionsledare och Västsverige samt Mittnorrland. På kvällens möte predikade den amerikanska gästen Dave Petty som arbetar missionellt i Tjeckien. Han talade om Guds faders hjärta för varje människa. En höjdpunkt var närvaron av de internationella gästerna från flera olika länder där EFS bedriver missionsarbete. EFS eminente (och välklädde) missonssekreterare Erik Johansson intervjuade flera av dem och deras närvaro och vittnesbörd levandegjorde missionsuppdraget lokalt och globalt och gav perspektiv på vår egen situation. Våra utmaningar och dispyter bleknar lätt i jämförelse med våra bröder och systrar i andra länder.

Tisdagen hade det övergripande temat ”Leva mission” och inleddes med mässa på morgonen. Efter frukost inledde Tomas Nygren med en introduktion till dagens tema innan nämnda Petty fortsatte att tala om hur vi kan leva missionerat i vardagen. Under eftermiddagen på tisdag och onsdag fanns en mängd olika seminarium att välja på. Undertecknad fick ut mycket av Mikael Landgrens seminarium kring andlig vägledning. Många blev också berörda av seminariet om mission och förföljelse med vittnesbörd från delar av världen där den kristna kyrka lever gömd. Anders Petter Sjödin predikade på kvällsmötet och delade med sig av flera berättelser kring sin tjänst och arbete. 

Onsdagen hade temat ”Växa i lärjungaskap”. Tomas Nygren inledde på samma sätt som tisdagen med en introduktion till temat efter morgonbön och frukost. Magnus Malm tog sedan vid och talade om ledarskap och lärjungaskap. Undertecknad deltygog också vid Malm välbesökta seminarium på eftermiddagen där han talade om utmaningar och fallgropar för kyrkan idag. 

Under onsdagskvällen var det dukat och uppklätt till festmiddag. Kvällens överraskning var att Uno Svenningson dök upp och framförde några sånger till publikens stora förtjusning. Svenningsson medverkade också tillsammans med + biskop Susanne Rappman och EFS-missionären Nora Sandahl i ett panelsamtal om livets stora frågor. Kvällen avslutades med mässa ledd av Magnus Widholm, regional missionsledare i Sydöst med medverkan av + biskop Susanne. 

Dagarna avslutades på torsdagen med ett storseminarium där flera talare sändes oss tillbaka till våra lokala eller regionala sammanhang. Mia Ström talade om att låta sig formas som ledare, Mikael Landgren ledde oss i den andliga övningen examen, Helene Lundgren talade om att hitta en rytm för livet som anställd och Mikael Arthursson hjälpte oss att reflektera över vad vi tar med oss hem från dagarna. 

För många anställda inom EFS innebär arbetet utsatthet och avsaknad av kollegial gemenskap. Då är det bra att EFS samlar, vårdar och skämmer bort sina anställda lite nu och då. Mötena och samtalen kring maten och i spaavdelningen var goda och välbehövliga. Förhoppningsvis fick många föreningar tillbaka utvilade och inspirerade medarbetar! 

text: Kristoffer Lignell
bild: Kristoffer Lignell och EFS