Kallelse till regional mötesplats för EFS Sydsverige

EFS Sydsverige kallar till regional mötesplats lördagen den 25 april 2020 i Listerkyrkan, Sölvesborg.

Enligt PM gäller följande för representation:
Alla föreningar ansluta till EFS med hemvist i Skåne-Blekinge äger rätt att vara representerade vid möteplatsen enligt följande:                                                
Ansluten förening äger rätt att vara representerad vid mötesplatsen genom två ombud för de första 50 medlemmarna och därefter ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar upp till 200 medlemmar och därefter ett ombud för varje 100-tal medlemmar. Medlemsantal avses här summan av direkta medlemmar. Ansluten EFS-grupp, annan förening och stödjande förening äger rätt att vara representerad genom ett ombud. Vilande EFS-förening eller vilande EFS-grupp äger inte rätt att vara representerad.

Motion skall inges till regionala utskottet senast tre månader före årsmötet, OBS den 25 januari 2020. Styrelsen skall avge yttrande över varje motion.

Program presenteras på hemsidan, i distriktstidningen Livsluft och sänds ut med handlingar till föreningarna.

Erik Arvidsson
Ordförande regionala utskottet
EFS Sydsverige