EFS i Coronatider

Coronapandemin innebär stora förändring för många missionsföreningar. Verksamheten behöver ställas in eller ställas om. Också ekonomin kan komma att påverkas när industrier stänger och människor permitteras. Livsluft frågade tre ordföranden i tre olika sammanhang hur pandemin har påverkat deras verksamhet och givande. Vad önskar de att förmedla under rådande omständigheter?

Listerkyrkan, Hällevik
www.kyrktorget.se/listerkyrkan

Hur har de rådande omständigheterna påverkat er verksamhet?
Utifrån omständigheterna så har vi ställt in all verksamhet; samtliga gudstjänster, körövning, kvinnofrukost, bön&samtal, vårt årsmöte, vår auktion/ försäljning från och med den 14 mars till och med den 14 april. Styrelsen fattade detta beslut utifrån stor omsorg om våra äldre medlemmar som är i majoritet och för att minska smittspridning i samhället. 

Ett mail utskick gick till ett 30-tal medlemmar, för övrigt har vi meddelat oss via predikoturer, kyrktorget.se och Facebook. Vi har haft anslag vid kyrkan samt via telefonsamtal. Vi har uppmanat medlemmar till att sätta igång telefonkedjor för att stötta, hålla kontakt, och hjälpa varandra att handla.

Hur har det påverkat gudstjänstfirande?Då vi ställt in våra gudstjänster hänvisar vi istället till andra kyrkor, EFS-play samt TV- och radiogudstjänster. 

Har ni sett påverkan på ekonomin/givande?
Vi vet att vårt givande minskar när vi inte har gudstjänster. Vi uppmanar till månadsgivande och kollekt via swish trots att vi inte firar gudstjänst. 

Vad önskar ni förmedla till era medlemmar i den rådande situationen?
Det vi vill förmedla till våra medlemmar under rådande omständigheter är BÖN BÖN BÖN!

Maria Ekdahl, ordförande

EFS-kyrkan, Ängelholm
www.efs-kyrkan.info

Det är verkligen en speciell tid vi lever i, utmanande men också spännande för oss som kyrka. Vad innebär det att vara kyrka när vi inte kan träffas i kyrkan och inte har vår ordinarie verksamhet att luta oss på? Otroligt inspirerande tankar tycker jag. 

Hur har de rådande omständigheterna påverkat er verksamhet?
Vi har valt att inte ställa in – vi ställer om. Vi pausar en del aktiviteter och grupper men några är fortfarande igång. Vi har ställt om vissa till att vara utomhus och några justerar vi med tanke på mat, fika med mera, vi erbjuder digitala möten och nya sätt att komma i kontakt med våra anställda präster. 

Vi har upprättat en resurspool dit man kan vända sig för att få hjälp.

Hur har det påverkat gudstjänstfirande?
Gudstjänsterna som vi ser som vårt nav har vi kvar och vi livesänder varje söndag. Vi är färre i gudstjänstlokalen men fler än vanligt när vi räknar med sändningen på nätet.

Har ni sett påverkan på ekonomin/givande?
Vi har inga siffror på givandet än men vi räknar med att det sjunker dessa veckor. Det blir snabbt problematiskt för oss med fyra anställda och ganska tomt i ladorna. Vi är en församling som aldrig haft mycket på sparkontot, vi är alltid här och nu och lever med den verkligheten ständigt. 

Vad önskar ni förmedla till era medlemmar i den rådande situationen?
Vi försöker gå ut med tydlig information till våra medlemmar om det aktuella läget. Hemsidan uppdateras ständigt och medlemsmejl går ut och vi använder våra sociala kanaler.

Vårt huvudbudskap är att Gud leder oss, Han har aldrig någonsin övergivit sin kyrka och nu får vi verkligen möjligheten att leva ut vår vision som lyder:

En kyrka som återspeglar Guds hjärta, bär varandra och betjänar människor varhelst vi befinner oss, varje dag.

Nu får vi utmaningen att vara kyrka på nya sätt, det vill vi ge som en uppmaning till våra medlemmar. Att vara kyrka där vi är.

Rebecca Nordén, ordförande

EFS-kapellet i Lund

Hur har de rådande omständigheterna påverkat er verksamhet? 
Vi har pausat våran sopplunch på onsdagar (Öppen Kyrka) tills smittspridningen har minskat/är över. Det är ungefär den enda verksamhet vi har utöver hemgrupper och gudstjänster, och dessa fortsätter. I styrelsen har vi haft möte med deltagare med via videolänk.

Hur har det påverkat gudstjänstfirande? 
Vi har sett en tydlig minskning av gudstjänstfirare, vi har kanske varit knappt hälften av det antal som vi brukar vara. Då våra präster haft förkylningssymtom har vi inte haft någon nattvard de två senaste söndagarna och haft lekmannaledd gudstjänst och predikan. När vi väl firar nattvard igen har vi funderat på att endast dela ut under en gestalt, brödet, och låta prästen ta del av både bröd och vin, för att minska risken för smittspridning. Vi har anpassat vårat kyrkkaffe på så sätt att vi endast har någon enkel kaka och frukt och att fikafixarna häller upp dricka åt en. Vi har också börjat livestreama våra gudstjänster via YouTube och delar en länk till dessa streams på vår hemsida. Kanske intressant att nämna att vi har streamat gudstjänst de två senaste söndagarna och som mest fanns det 20+ deltagare under sändningen. Nu har söndagens gudstjänst fått över 100 visningar på YouTube.

Har ni sett påverkan på ekonomin/givande?
Jag har ännu inte hört med kassören om detta men troligtvis lär vi se en minskning av söndagens kollekt, vi uppmanar dock dem som deltar via stream att också swisha kollektpengar. De värdepapper vars avkastning vi är beroende av för att gå runt har sannolikt också fallit i värde betydligt i börsraset, och vi riskerar att få betydligt lägre utdelning än budgeterat. Så den ekonomiska situationen ser inte ljus ut.

Vad önskar ni förmedla till era medlemmar i den rådande situationen?
Trots all ondska i världen är vår tro att Gud är god och den med den yttersta kontrollen över tillvaron som en dag skall ställa allt till rätta. Detta får vi vila i. Guds nåd genom Jesus är ny varje morgon också i kristider. Vi är som kristna kallade att be för världen, låt oss i tider av oro göra det desto mer hängivet och innerligt! Vi kommer att fortsätta att ha gudstjänst så länge folkhälsomyndigheten inte rekommenderar något annat, och du är varmt välkommen att delta om du önskar. Om du hör till någon riskgrupp ställer vi gärna upp med hjälp att handla och göra övriga ärenden, kontaktuppgifter kan du hitta på vår hemsida: www.efskapellet.se

Daniel Hermansson, ordförande