EFS Sydsverige ber

Sedan ungefär en månad tillbaka har EFS bett särskilt för Sverige och världen. Varje region har tilldelats en dag i veckan då man har ett speciellt böneansvar. Varje onsdag, fram till att läget har stabiliserat sig, står EFS Sydsverige i bön. De andra sex regionerna delar på de övriga veckodagarna. På så sätt är EFS aktiva i bön under hela veckan. 

Förbönen för världen startar inte när jag börjar be. Den pågår ständigt, både i himlen där Kristus ber för alla människor inför Gud Fadern, och på jorden där den världsvida kyrkan ber. Romarbrevet talar om att den helige Ande vädjar för oss med rop utan ord. Bönen är redan igång, vi får kliva in i den.   

VI VILL UPPMUNTRA varandra att under onsdagarna be för Sverige och hela världen. Även frivillig fasta uppmuntras. Vi uppmuntrar att vara kreativa och hitta sätt att be tillsammans i våra loklaa gemenskaper.  

VI VILL BE för den världsvida kyrkan, om kreativitet, uthållighet och mod att förmedla hopp, tro och frälsning genom Jesus Kristus. 

VI VILL BE för hela vårt samhälle, för myndigheter, regering och riksdag att de får ta rätt beslut och lyssna på rätt röster i denna tid. För livsmedels- och råvarukedjor och annan industri som drabbas.

VI VILL BE för de som är sjuka och döende, för sjukvårdspersonal och hela sjukvården.

VI VILL BE för de som är oroliga och rädda, för de som sörjer någon som avlidit. För de som är ensamma och insolerade, för de som är oroliga över uppsägningar eller permittering. 

Framför allt ber vi att Guds vilja får ske. I stunder som dessa har vi anledning att stanna inför Guds många löften och falla tillbaka på goda rytmer av bön och läsning av Bibeln för att ge Gud tillfälle att trösta och vägleda oss.