Vilka dörrar öppnas för oss idag?

Den här ledaren var egentligen tänkt att handla om något helt annat. Helt plötsligt sitter vi och ser på en värld som fylls av oro, en värld som stänger ner och en värld som kanske börjar fråga efter en gud. Eller i alla fall efter någon som styr utvecklingen. Vår värld är nu så sammankopplad, inte minst när det gäller information, att allt visar sig hänga ihop. Varors och människors rörlighet som i vanliga fall anses vara styrkor i det globala sättet att leva blir till enorma hinder när råvaror eller insatsvaror inte kan produceras i den världsdel där de brukar tillverkas. Människor som räknar sig själva som oberoende och vana att göra det man vill, blir tydligt beskurna och hänvisade till att lyssna på instruktioner från någon annan. I det här fallet regeringen och Folkhälsomyndigheten.

Corona-viruset styr oss till att agera på nya sätt och ger oss samtidigt en möjlighet att ta och odla kontakter som vi sällan ger tid till. Kyrkan, som EFS är en viktig del i, möter samtidigt en utmaning och en möjlighet i denna tid. Min erfarenhet är att bakom varje prövning och varje problem döljer sig en stor möjlighet att öppna nya dörrar. Min fråga är till oss alla; vilka är dessa dörrar idag? För vem kan du visa att du har tid, omsorg och kanske även pengar?

Varsel och uppsägningar tornar upp sig som mörka moln och mitt i allt detta finns människor som utan förvarning möter enorma prövningar. Från en dag till en annan blir allt som förbytt. Våra gårdar (Höllviksstrand, Åhus och Åsljunga) förlorar på nolltid i stort sett alla intäkter när läger och möten avbokas i snabb följd. Corona får kanske även konsekvenser för givandet till missionsföreningarna och regionen. När färre besöker de gudstjänster som ännu anordnas skapas det också färre tillfällen till att uppmana till kollekt och givande.

Samtidigt har de som kan arbeta och behålla sin lön en situation där det inte finns lika mycket att spendera pengar på som det brukar. Det dras ned på utlandsresor, restaurangbesök och kanske även kläder. Pengarna går i första hand till mat och bostad. Blir det för dig mer över på kontot än i vanliga fall? Är detta då en möjlighet att stötta den som förlorat sin inkomst eller att täcka upp för ett givande som kan börja svikta? Tänk gärna igenom vad det EFS-sammanhang som du är en del av behöver även i svåra tider. 

Bön – Gud, tack för att Du håller i hela världen. Även idag. Även under en tid av utbredd oro och ångest. Vi ber att Du får visa världen vem Du är i denna tid. Använd Din kyrka till att berätta att Ditt rike har funnits där hela tiden och finns där alltjämt, men att det nu visar sig från en ny sida. Gud, hjälp de som är extra utsatta i sjukdomen och i ekonomisk nöd. Tack för att Du lyssnar. Amen.