Folkhögskolorna i Coronatider

text: Kristoffer Lignell/Anneli Appelskog/Joakim Hector bild:Kristoffer Lignell/Sundsgårdens fhsk/Glimåkra fhsk

Det är inte bara föreningarna och EFS gårdarna som påverkas av coronapandemin. Även folkhögskolorna påverkas av det som sker. Livsluft bad rektorerna för Sundsgården och Glimåkra att ge sin bild av hur deras verksamhet påverkas av pandemin. 

Sundsgårdens folkhögskola

Anneli Appelskog, rektor och VD

Vad har coronaopandemin inneburit för er verksamhet? 

Vi har två verksamheter under Sundsgårdens tak. Dels är det basverksamheten med folkhögskola och uppdragsutbildningar och dels hotell- och konferensverksamheten. Näringsverksamheten ska vara stödjande, vilket den helt naturligt inte varit fr o m mars månad. Då trillade avbokningar och ombokningar in i en rasande fart. Vi kunde lyfta över många av dem till hösten, men de intäkterna är ändå förlorade. Vi valde att ha hotellet öppet för turister under sommaren, som är vår absoluta högsäsong under normala omständigheter, men satte en gräns på max 100 gäster per natt, för att kunna erbjuda en trygg och säker miljö för såväl gäster som personal. Vi har även en restaurang där vi erbjuder dagens lunch, där ser vi också att gästerna minskat.  Vi valde även att genomföra de planerade sommarkurser där vi kunde erbjuda möjligheten att hålla avstånd. Nu när turistsäsongen i stort sett är över och vi ska återgå till konferensverksamhet igen fortsätter avbokningarna att komma in, i synnerhet till de större konferenserna. Enstaka mindre bokningar genomförs med konferensbokarnas goda minne. Det har inneburit att vi tvingats att ta till åtgärder som korttidspermitteringar och uppsägningar. Vi har sökt och fått ersättning från Tillväxtverket, likaså har vi fått reducerad arbetsgivaravgift, samt ersättning för förlorade intäkter för kulturverksamheten och omställningsstöd från Skatteverket. Dessa har reducerat förlusten, men vi står ändå inför att vi förlorat intäkter på 5–6 miljoner kr.

För folkhögskolans del var det nästan uteslutande undervisning på distans som gällde fr o m mitten av mars till och med skolavslutningen i början av juni. Det har gått över förväntan, då vi på förhand höll internutbildning i att använda teams i undervisningen. Vissa av kurserna har hittat en ny metod och t o m uppskattat distansundervisningen. Men majoriteten föredrar studier på plats, och vi kan se att för de som är språksvaga har det varit svårt att ta till sig lärandet. Själva vitsen med att gå och bo på folkhögskola försvinner lite när mötesplatsen inte är fysisk utan virtuell.  De som inte tillhör riskgruppen och är symptomfria har fått bo kvar på skolans internat under hela perioden eftersom det är deras hem rent juridiskt. Så kom det positiva beskedet från regeringens presskonferens den 15 juni att vi inom vuxenutbildningen kunde återgå till i huvudsak undervisning i de egna lokalerna igen. I höst har vi dessutom startat två nya yrkesutbildningar, en vårdbiträdeslinje på gymnasienivå och en eftergymnasial webbprogrammeringsutbildning. Den senare som en extra åtgärd från regeringen. Eftersom en lågkonjunktur alltid är gynnsam för lärosätena har vi snarare sett ett ökat söktryck till det nya läsårets kurser. 

Vi har fördelen att ha rikligt med ändamålsenliga och rymliga lokaler, vilket underlättar när vi ska hålla avstånden mellan oss. En åtgärd är att vi delat in hela skolan i fyra zoner, vilket gör att vi spridit ut oss på skolan i mindre grupper. Inga storsamlingar i sikte på länge än. Vi har fått tänka om helt när det gäller Öppet hus, filmfestival, föreläsningsdagar, konserter, teaterföreställningar och vår årliga julbasar. Vissa genomför vi i en annan form, andra ställer vi in eller flyttar fram i tid. 

Vidare har vi infört rutin med olika starttid för olika klasser på morgonen, för att färre ska trängas i kollektivtrafiken på sin väg till skolan eller arbetet. Vi har handsprit i alla entréer och i varje skolsal. Och i skolmatsalen har vi tidsindelat med olika klockslag för olika klasser, för att även där undvika trängsel. Städrutinerna är utökade med mer regelbunden avtorkning av trappräcken, handtag etc

Utöver detta tillåter vi att de ur personalen som tillhör riskgruppen får jobba hemifrån, likaså om man har symptom men inte är för sjuk för att jobba. Vad vi vet har vi lyckats undvika smittspridning.

www.sundsgarden.se

Glimåkra folkhögskola

Joakim Hector, rektor

Vad har coronaopandemin inneburit för er verksamhet? Hur ser situationen ut för er idag?

Vi har tappat en hel del intäkter eftersom vi var tvungna att ställa in nästan all sommarverksamhet. Förlusten blir mindre tack vare åtgärder som staten gjort och genom att vi lät bli att anställa en del sommarpersonal. Vår ordinarie folkhögskoleverksamhet har inte drabbats ekonomiskt i några större utsträckning eftersom vi har fått statsbidrag, även under distansundervisningen.

Dock permitterade vi kökspersonal under våren och sommaren, men ingen är permitterad från och med augusti.

Under våren bedrev vi distansundervisning, men är tacksamma att vi får lov att bedriva undervisning på plats nu när nytt läsår startar. Att starta ett nytt läsår på distans är stor skillnad mot att fullfölja läsåret på distans som vi gjorde under våren. I folkhögskolan är vardagsmötet centralt och i distansundervisning tar man bort denna viktiga faktor. I och med att höstterminen startade började vi med undervisning på plats, men vi tar ansvar genom att ha infört många åtgärder.

Har ni infört några nya rutiner eller dylikt utifrån smittorisken? 

Ja, vi har infört många rutiner som ligger i linje med hur övriga samhället hanterar smittspridningsrisken efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi har bland annat förändrat hela skoldagen med två olika schema så att man har rast vid olika tidpunkter. Vi har också delat upp skolan så att olika klasser inte behöver mötas mer än nödvändigt, det är möjligt med tanke på att byggnaderna ligger så utspritt. Deltagare som inte bor på internatet får heller inte äta lunch i matsalen och på internaten har deltagarna inte tillåtelse att besöka varandras boenden. Möten för skolans deltagare och personal håller vi via länk. Vi tar inte heller emot några externa grupper till skolan. Detta är några exempel, bland flera andra, på hur vi satt in åtgärder utifrån myndigheters rekommendationer.

Kommer pandemin att påverka något på längre sikt för er?

Ja, vi har under pandemin utvecklat verksamheten genom att vi blivit tvingade att testa nya grepp. Som exempel har många blivit mer bekväma med att undervisa via länk och man har blivit bättre på att använda de digitala verktyg vi haft även tidigare. Men framför allt längtar vi tillbaka till ett normaltillstånd där vi kan fortsätta att verka för att deltagare och personal på skolan skall mötas i sin skolvardag och därmed utvecklas som människor och i sitt lärande.

www.glimnet.se