Vandringsdag med medarbetarna

text och bild: Kristoffer Lignell

Under en retreat för många år sedan stannade retreatledaren upp inför det faktum att Jesus gick överallt. Han hade inte bråttom utan tog sig tiden att vandra och samtala med lärjungarna. Medarbetarna i Sydsverige har i flera år gett sig ut på vandringdagar med en inbjuden gäst. I år var det Lars Johansson från Örebro som talade över temat: Andligt öppenhet och kristen tro. 

Vikarierande regionala missionsledaren Stefan Svensson hade tillsammans med många andra planerat en fantastisk dag i de göingska skogarna. Vägvisare på vandringen var, förra skolprästen på Glimåkra folkhögskola, Stefan Johansson. Med start i EFS missionshus i Glimåkra delade Lars Johansson en introduktion kring svenskarnas andlighet och öppenheten och intresset för nya andliga rörelser. Han pekade på beröringspunkter och utmaningar i mötet med dessa rörelsen och människor. Sedan begav vi oss ut i skogarna. 

I olika etapper gick vi, samtalade och bad för varandra och olika aktuella ämnen med paus för lunch och fika. Samtalen var många och goda. Lars introduktion väckte många tankar kring hur vi kan möta människor där de är utan att låta det omisteliga i vår tro gå förlorat. Vi samtalade om hur lätt det är att anpassa kyrkans budskap och uttryck till att passa en alltmer individualistiskt samhälle med fokus på välbefinnande och personlig utveckling. Likheterna mellan det nyanadliga budskapet och kyrkans var ofta slående lika även om det kunde skilja sig i ordval. Här finns det mycket att samtala vidare om. 

Tillbaka i missionshuset fortsatte Lars att föresläsa och dela personligt om sina erfarenheter av möta och samtal med människor som funnits i nyaandliga miljöer och som kommit till tro på Jesus. 

Dagen avslutades med mat, först kring borden där soppan från Broby församling mättade, och sedan kring Herrens bord. Nya skolprästen vid folkhögskolan, Anton Flood, celebrerade och Stefan Johansson delade ordet med oss. 

En god dag med samtal och gemenskap som styrkte till kropp och ande.