Alphakurs i pandemitid

text: Kristoffer Lignell bild: Kristoffer Lignell/Alpha Sverige/privat

Pandemin har fått hela samhället att ställa om verksamhet och arbetssätt. Det gäller inte minst kyrkornas sätt att nå ut till nya människor. När det blev svårare att samla stora grupper kom Alpha online till stor hjälp. Flera föreningar i regionen har använt verktyget som är en välsignelse med vissa utmaningar. 

Alpha startade 1077 av Charles Marnham, präst i Holy Trinity Brompton i London. Från början var en tänkt som en fördjupningskurs för församlingens medlemmar men utvecklade snart till en introduktionskurs i kristen tro. Enligt Alpha själva har idag 24 miljoner människor gått en kurs i över hundra länder och alphamaterialet finns översatt till 112 språk. Alpha finns i alla olika delar av den kristna kyrkan i världen, inklusive Katolska kyrkan, Ortodoxa kyrkan och alla de större protestantiska kyrkorna.

En av hörnstenarna i själva upplägget är gemenskapen och samlingen kring måltiden, en rejäl utmaning i pandemitider. Marie-Louise Nilsson är inspiratör inom Alpha Sverige och berättar om utmaningarna förra året. 

Marie-Louise Nilsson

– Under förra våren innebar det mycket arbete då vi ville vara snabba att ställa om och möta församlingarnas behov. Vårt uppdrag under 2020 kan sammanfattats i att uppmuntra och utmana församlingar att inte tappa missionsuppdraget, samt möjliggöra för att starta upp Alpha online. Samtidigt är det mycket positivt som sker. Internationellt så har det aldrig hållts så många Alphakurser som under 2020, trots denna svåra pandemi. Även i Sverige ökar kurserna genom Alpha online.

Just Alpha online har använts flitigt av flera gemenskaper i regionen. Anne Öhman är ungdomsledare i EFS-kyrkan i Ängelholm som testat att anordna ungdomsalpha online. 

– Vi tycker att det är jättebra. Det är riktigt bra undervisning som både är intressant, rolig och lätt att förstå. Det har funkat extra bra tack vare funktionen ’break out’-rum på Zoom där man kan delas in i mindre grupper för samtalen kring temat för kvällen.

EFS-kyrkan i Örkelljunga har också bjudit in till Alpha online och är positiva till konceptet. Evalotta Kjellberg i Örkelljunga berättar: 

– Det som är positivt men Alpha online är tiden och platsen. När vi är klara för kvällen kan vi bara stänga av datorn och vara hemma. Det är positivt. Det är också positivt att kunna få filmen några dagar innan träffen och kunna se den när man vill (och se den två gånger om man önskar). För en av våra deltagare hade det varit svårt att träffas fysiskt och då har Alpha online fungerat bra.

Men både Ängelholm och Örkelljunga pekar på flera utmaningar. Evalotta fortsätter: 

– Att leda en fysisk Alphakurs ger större närhet till deltagarna och gemenskapen blir djupare när vi kan se varandra. Det är också lättare att ”läsa” varandra när vi ses fysiskt. Det är svårare via skärmen. Det är också svårare att föra ett fungerade samtal och att inte prata i munnen med varandra. Det kan också vara en viss utmaning att komma in på Zoom (som vi har) men vi hjälper varandra att klara av det.

I Ängelholm har en utmaning varit att nå ut till ungdomarna.  

– Vi har inte nått ut till särskilt många ungdomar men är såklart oerhört tacksamma för de sjutton deltagare som kommer men vi vet ju att det är många fler i vår grupp som inte är med. Därför tror jag att vi hade fångat upp fler ungdomar om vi hade kört på plats. Många, både ungdomar och ledare, tycker inte alls om att vara med i ett samtal över en skärm. Jag tror också att det kan vara svårare att ta med en vän då det är digitalt.

Bilden tycks överensstämma med den bild Marie-Louise har. 

– En av reaktionerna vi fick på Alpha online var att man först inte trodde på själva konceptet men att man blev glatt överraskad. För några har det tom varit lättare att genomföra Alpha online, för andra har det varit svårt med det digitala redskapet ibland. 

Trots utmaningarna är både Ängelholm och Örkelljunga positiva till att fortsätta erbjuda Alpha online även efter pandemin. 

I EFS-kyrkan i Hörby valde man, trots pandemin, att bjuda in till en mindre Alphakurs på plats. Tomas Åkesson menar att det inte varit någon större skillnad mot tidigare.

– Att köra Alpha under pandemin har inte varit jätteannorlunda för vår del. Vi är en grupp på sju deltagare varav tre ledare. Vi har ju inte de stora grupperna som gör att vi behövt säga nej till folk och kyrkans lokaler är tillräckligt stora för att slippa trängsel. Utmaningarna ligger fortfarande hur vi på ett trovärdigt och inbjudande sätt kan presentera evangelium och Jesus för dem som är med.

Marie-Louise betonar behovet av att se vad Gud gör också i pandemitider och att som kyrka vara redo att möta de behov och frågor som väckts. 

– Gud ansar sin kyrkan och kan vända det som ser ut som ett nederlag till seger. Många människor har tappat känslan av kontroll, drabbats av sjukdom och kanske närståendes död, oro för ekonomin. Frågor kring det som är viktigt på riktigt växer. Här har vi som kyrka en stor möjlighet och jag är helt övertygad om att vi inte ska sitta och vänta tills detta är över utan möta människor nu.

En utmaning som tycks finnas med hela Alphakonceptet är att det lätt blir en ”egen” verksamhet, skild ifrån resten av församlingens gudstjänster och gemenskapsliv. Marie-Louise pekar också på församlingarnas utmaning att nå ut. 

– För etablerade kyrkor/missionsföreningar att nå utanför de egna nätverken och nå nya människor. Ibland är det ett för stort glapp mellan den icke-dömande, varma och Ande-fyllda kulturen på Alphakursen och den gudstjänstfirande gemenskape där Alphadeltagarna får svårt att komma in.

Att Alpha möter behov och hjälper människor närmare Gud vittnar alla om. Anne berättar: 

– Det som har gjort mig glad är att det är två tjejer som är nya för oss på UG som har varit med på majoriteten av Alphaträffarna. När jag har frågat vad de känner över att vara med så är de jättenöjda och taggade på att fortsätta. Så det gör ju skillnad för många av ungdomarna att vi faktiskt ser till att något händer. 

Tomas fyller i: 

– Vi får höra hur meningsfullt och hur mycket det betyder att få möjlighet att bolla sina andliga funderingar med andra. Någon i gruppen har precis börjat sin vandring med Jesus, några funderar fortfarande på vad det innebär och om man ska ta steget.