EFS kapellet i Lund

text och bild: Kristoffer Lignell

Ett stenkast från Lundagård i centrala Lund ligger EFS kapellet i Lund. För 20 år sedan skedde en nystart av föreningen då en grupp 20-30 åringar började om på ny kula. Även om alla från den tiden är borta består kärnan i gemenskapen av samma ålderskategori. Livsluft besöker EFS kapellet i Lund och pratar om glädje, utmaningar och längtan att vara mer än en studentkyrka. 

Michael Rastas, Alfred Ingmår och Rebecka Karlsson tar emot på EFS kapellets innergård. De är alla relativt nya i föreningen, Michael har varit präst sedan år 2017 och Alfred och Rebecka medlemmar sedan två respektive fyra år. De två sistnämnda sitter i styrelsen och ledningsgruppen och direkt behöver vi reda ut begreppen. 

– Vi såg ett behov av att utvidga ledarskapet i församlingen och ha en grupp som var mer aktiva i verksamheten på daglig och veckolig basis som bollplank till de anställda. Det blev extra tydligt när Hans Dahlén slutade och jag blev ensam anställd. Styrelsen har ett helhetsansvar med särkilt ansvar för fastigheter och underhåll. Ledningsgruppen är mer operativ, berättar Michael. 

Föreningen har 65 medlemmar och innan pandemin var man cirka 50-60 personer i snitt per gudstjänst. 

Pandemin har såklart påverkat mycket men kanske lite extra på en ung förening som EFS kapellet. 

– Vi var tidigt ute med livesändningar och de har gått bra. Men kapellet har stor omsättning på medlemmar och det är svårt, även i vanliga fall, att se vilka som knyter an till församlingen. När vi inte kunnat träffas har det varit svårt att veta var man har medlemmarna, säger Alfred. 

– Samtidigt har pandemin gett oss möjlighet att utvärdera och visionera så att vi kan sätta igång så snabbt som möjligt när pandemin är över, berättar Rebecka. 

Föreningens vision uppdaterades under Sänd-kursen som de deltog i för ungefär två år sedan: 

Vi vill följa Jesus, formas av honom och i allt förmedla hans kärlek.

– Jag tror att det är bra att ha en vision för att ha något gemensam som säger vad vad vi vill se hända och vad vi ska göra. I teorin är vår vision bra men det handlar också om att konkretisera den i vårt arbete, säger Michael. 

Det finns mycket längtan i föreningen och under samtalet bubblar det av idéer och visioner. 

– Vi vill bli fler. Vi vill vara en levande församling som består av flera generationer, inte bara 20-30 åringar som utgör majoriteten idag. Vi vill att människor skall känna sig hemma och vara delaktiga och bidra med sina gåvor och på så sätt vilja stanna längre. Vi är präglade av vår stad, många flyttar hit och härifrån ganska ofta. Vi är många som längtar att få vara ett andligt hem där man inte bara går i gudstjänst. Det vi har planerat i framtiden handlar mycket om att bygga gemenskap. Vi är en ganska liten församling och då brukar det vara enklare att känna familjekänsla men gemenskap skapas inte automatiskt säger Rebecka.

Just nu möts man till gudstjänst och innan pandemin även till Öppen kyrka, den diakonala verksamheten. När restriktionerna lättar pratat man om att bjuda in till bruncher, starta Alphakurser och nystarta barnkyrkan på söndagarna. 

– Vi önskar också satsa mer på hemgrupper. Under våren startade vi en typ av storhemgruppssamling med bön och lovsång online. Michael hade undervisning utifrån en bibelbok med frågor att ta med in i hemgruppen. Planen är att fortsätta med det fysiskt kanske en gång varannan månad framöver. Vi har pratat om mer konkreta gemenskapsträffar, som grillkvällar, mer regelbundna gemenskapsträffar, berättar Rebecka. 

– Vi har bra förutsättningar att vara en församling där det är kort väg från idé till genomförande då vi inte har så byråkratisk struktur och inte är så stora. I princip borde det inte gå längre än en vecka. Den plattformen borde vi kunna ge folk, säger Michael.

– Gemenskapen är viktig då vi vill vara en församling som är en trygghet för den som flyttar hemifrån för första gången och prövar vingarna. Samtidigt är det samma personer som flyttar hit som utgör församlingen. Det kan kännas bräckligt ibland men också otroligt spännande, berättar Alfred. 

Hur skulle någon som varit med ett tag beskriva EFS kapellet i Lund?

– Gemenskap, ett andligt hem och gudstjänstformen. Genuinitet och god gemenskap. Jag tycker vi är tydliga med att vi är här för Jesus säger  Rebecka och Alfred fyller i: 

– En öppen församling dit det är lätt att komma och medverka i. En seriös församling: det handlar om Jesus och vi menar vad vi säger.

– En sak jag uppskattar med församlingen är att jag upplever den som ganska enad. Även om man är olika och brinner för olika saker så går vi ofta i samma riktning när vi har visionsdagar och pratar om vad vi längtar efter. Det finns en sund balans mellan enhet och olikhet säger Michael. 

Rebecka sammanfattar på ett bra sätt upplevelsen av vårt möte. 

– Vi vill mycket och längtar mycket men som grund vill vi att bönen skall ligga. Utifrån det kan verksamhet och saker födas.