Bibelskoledrömmar i Glimåkra

text och bild: Kristoffer Lignell

Det var flera år sen det fanns en bibelskola på Glimåkra folkhögskola. Det är ännu längre sen det fanns en bibelskola som var på plats på folkhögskolan ett helt år. Det vill man nu ändra på. Livsluft sitter ner med rektor Joakim Hector och skolprästen Anton Flood och pratar om längtan efter en bibelskola där man inte är rädd att få skit under naglarna.  

De senaste åren har flera folkhögskolor runt om i Sverige varit tvungna att ställa in sin bibellinje på grund av för få sökande. Varför är det så?

– Jag tror att det handlar om många faktorer, säger Joakim Hector. Det är en svår fråga men en sak är att utbudet är så stort idag. I vår globala värld kan man lika väl gå bibelskola på Nya Zeeland som i Glimåkra.  

– Vi lever också i ett sekulariserat land, fyller Anton Flood i, och vi blir lätt undanryckta och kanske också låter oss bli undanryckta. Andra bibelskolor internationellt kanske också är bättre på att ta plats.  

Andra orsaker är färre ungdomar i kyrkan och ungdomsgrupperna men även en förändring i attityd.  

– Det finns en press på att komma vidare och få snabba resultat idag säger Joakim som trots utmaningarna menar att det finns en självklar längtan att det skall finnas en bibelskola på Glimåkra Folkhögskola. 

– Vi är ju en folkhögskola som är kopplat till EFS så att vi inte skulle tänka på en bibelskola hade varit märkligt, det hör liksom till! Utgångspunkten är att vi ska ha en bibelskola här.  

Vad drömmer ni om för bibelskola?

– Den brittiske prästen och teologen John Stott är en förgrundsgestalt till den internationella kristna naturvårdsrörelsen A Rocha, berättar Anton. Stott pratar om det dubbla lyssnandet. För att kunna vara trofasta Gud och samtidigt relvanta för den tid vi lever i behöver vi kristna dels lyssna till vad Bibeln säger men också till de rop och röster hörs i samhället och fråga oss hur de två kan mötas. Idag lever vi med många röster kring klimatförändringar och katastrofer. Vi ser en yngre generation som  är enormt engagerad för frågor kring framtid och klimat! Kopplat till det ser vi Bibelns berättelse om hur Gud skapar en jord och hur nöjd han är över den men hur synden gör den, och människans relation till Gud och skapelsen, brusten. Vi ser också hur Gud genom Jesus Kristus kliver in i skapelsen för att dö och uppstå och återupprätta den. Gud vill frälsa människan men det stannar inte där. Hela skapelsen har en central del i frälsningshistorien där Gud upprättar det som är trasigt – det kan vi inte bortse ifrån. Tanken är att bibelskolan skall vara praktiska utifrån dessa två lyssnanden. Vi vill praktisera vad Bibeln säger och vi vill ge våra deltagare verktyg till att möta världens tillstånd och engagera oss för hela skapelsen genom naturvård och liknande projekt. 

För Anton känns det viktigt att också betona människans plats i skapelsen.

– I vår praktik lever vi idag som om vi stod utanför skapelsen – det är väldigt destruktivt. När vi betonar skapelsen så nedtonar vi inte uppdraget att nå ut till människor med evangeliet, tvärtom! Men tror vi att det bara handlar om att gå ut och evangelisera tar vi miste. Genom att betona vår kallelse att vårda skapelsen så fördjupas vår bild av mission och hur vi vittnar om Guds rike i våra liv. Jag tycker att saker faller mer på plats och livets alla områden kan mer och mer börja handla om att tillbe och följa Jesus när vi upptäcker Guds tanke för hela sin skapelse, säger Anton. 

Anton och folkhögskolan är redan kopplade till A Rocha internationellt och hoppas att de relationerna blir en viktig del av bibelskolan, kanske genom studiebesök någonstans i världen där de bedriver projekt.  

– Vi vill hjälpa kristina att återupptäcka skapelsens plats i teologin och i lärjungaskapet. Om de evangelikala i Sydamerika exempelvis hade tagit vårdandet av skapelsen på allvar hade Amazonas troligtvis inte skövlats. Om kristna kan få Guds hjärtas motivation för skapelsen kan vi alltmer vittna om Guds rike och bidra till en bättre värld säger Anton passionerat.  

Joakim fortsätter:  

– Vår främsta målgrupp är 20-25 åringar och vad lockar dem? Vi tror att det finns en längtan hos denna grupp efter en helhetsbild av livet där miljö och hållbarhet är en viktig del men att det ofta saknas i kyrkan. Vi vill låta denna helhetsbild få genomsyrar allt, synen på Gud, människan och skapelsen. Att vilja rädda klimatet har att göra med vem och hur Gud är.  

– Men till skillnad från viss samhällsaktivism så är det inte vi som skall rädda skapelsen, vi är inte hjältarna, Gud är hjälten! Gud gör världen hel och vi får vara hans medhjälpare. Det går att vara engagerad för skapelsen utan att göra avkall på en radikal jesusefterföljelse! säger Anton.  

Något som återkommer i vårt samtal är att detta är en praktisk bibelskola där kunskap hämtas lika mycket i klassrummet som ute i skogen eller med händerna i jorden.  

– Det är inte en profil eller något som är praktiskt en halvtimme i veckan, utan det genomsyrar allt! säger Joakim och Anton fyller i: 

– Här bakom oss har vi en rabatt som blinda elever har renast från ogräs med sina händer och planterat. Täckodlingen lite längre bort har många varit med och fixat. Att få koppla ihop människan med skapelsen är så viktigt därför att människan är en del av skapelsen! Vi behöver lära oss att relatera till skapelsen som något som har ett värde i sig och inte ett instrument för människans intressen. Det finns andra bibelskolor som har en helhetsbild av saker men här vill vi på ett tydligt sätt bli praktiska och ge deltagarna verktyg för att kunna fortsätta leva ett reflekterande, praktiskt lärjungaskap. Vi tänker att bibelskolan vilar på tre ben: Bibel, Praktiskt arbete och Bön och inre liv där vi vill ge verktyg för att skapa goda andliga vanor.  

Finns det någon bild eller vision över hur det skulle kunna se ut praktiskt? 

– Vi tänker oss olika naturvårdsprojekt på skolans område, odlingar och att vårda denna platsen berättar Anton. Sen drömmer vi om att kunna få en bit mark av exempelvis Svenska kyrkan vars skogsbruk i dagsläget ifrågasätts. Tänk att får vårda en bit mark av Glimåkra pastorat som vi kan följa år efter år, att få bli ett vittnesbörd om att här är ett gäng kristna som värnar den biologiska mångfalden! Vi hoppas att också kunna erbjuda certifieringsmoment, exempelvis att kunna hantera diverse redskap och maskiner som man kan ta med sig vidare i arbetslivet. Ambitionen är att vi lär oss olika praktiska färdigheter och sedan sänds ut i samhället och betjänar i människors trädgårdar. Vi har kontakt med två professorer som bor i trakten, högutbildade pedagoger som är beredda att gå in och undervisa! Vår längtan är att den här bibelskolan skall stråla samman människor med olika tro, bakgrund och intressen för att utforska, uppleva och vårda skapelsen. Och djupast sett: upptäcka vem Herren är, vad den kristna tron och det kristna hoppet har att säga till den värld vi lever i.  

Bibelskolan heter Bibelskola Jordnära, en heltidsbibelskola på plats i Glimåkra och kommer att dra igång hösten 2022. Här kan du se en introduktionsvideo om bibelskolan och här kan du läsa mer.