Inför EFS årskonferens 2022

Temat för EFS årskonferens 2022 är ”Leva Mission”. Det är på något sätt själva hjärtat i EFS som rörelse under snart 156 år. Att leva mission i ord och handling till de människor som ännu inte mött frälsningen. De olika dagarna kommer på olika sättatt ta upp temat och vi vill särskilt vända oss till målgruppen 18–40 åringar. 

Här lite kort om vad varje dag kommer att innehålla.

Torsdag
Konferensen inleds vid lunchtid med att vår internationella avdelning anordnar en missions-eftermiddag. Vi får bland annat möta gäster från våra systerkyrkor. Kl 19.00 firar vi gudstjänst där Daniel Svensson predikar över rubriken: ”Leva Mission – en livsstil”. Därefter öppnar vi cafékvällen. Vi hoppas få ett café där vi blandar allvar och humor, intervjuer med internationella gäster, styrelsefolk, musikinslag och så vidare. Men för den som vill ta det lugnt finns det alltid ett café där man helt enkelt bara kan fika och samtala.

Fredag
Under rubriken ”Leva Mission – från generation till generation” fokuserar vi på hur vi i våra församlingar och föreningar kan mötas mellan åldersgrupperna. Vi inleder med att fira en morgonmässa med alla generationer. Före lunch hinner vi också lyssna på ett bibelstudium med Elias Tranefeldt. Eftermiddagens seminarier sker i samlad form. Först leder Salt oss i ”Leva Mission i mitt hem” och sedan får vi även träffa kvällens talare, den norske pingstpastorn Egil Svartdahl. Han har i boken ”Ge det vidare” visat på hur generationerna i församlingen kan ge vidare till den efterkommande. Ett fräscht budskap som vi verkligen behöver inom EFS. 

Innan kvällens gudstjänst får vi vara med om en releasekonsert där EFS skivbolag Cantio återuppstår efter ca 30 år. Petter Alin, som leder musiken under konferensen, kommer denna fredag att släppa sitt nya album där han framför psalmer i nya former. Spännande och roligt. Efter kvällens gudstjänst går vi vidare till caféerna.

Lördag
Ytterligare en spännande dag med rubriken ”Leva Mission – med tanke på himlen”. 

Många människor lever idag utan ett hopp, utan en evighet i tanken. Vi vill denna dag förstå var människor i vår närhet befinner sig och lyfta fram vad kyrkans hopp egentligen är. Dagen börjar med ett bibelstudium av LarsOlov Eriksson och går därefter över till EFS årsmöte. Detta årsmöte inleds digitalt med presentationer, frågor, debattinlägg och voteringsförslag under cirka två veckor före konferensen. Detta medför att vi under lördagen kan minimera debatterandet och i stället lägga tonvikten på skarpa förslag och röstning inom samma förmiddag. Eftermiddagen rymmer i arenans A-hall två seminarier där Johannelundsläraren Stefan Lindholm lyfter fram dagens tema på två olika sätt. Dels genom att fundera på vad ”IT-bubblan” och sociala medier gör med människor idag, dels hur existentiell- och klimatoro skapar möjligheter för kyrkans tal om evigheten och hemlandet. 

I en annan lokal kommer vi samtidigt att få lyssna till Erik Johansson och Mia Ström som delar berättelser från missionsfältet i Sverige och i världen. Tanken är att vi där även skall få prova på att ”dela evangeliet”. Vid kvällens gudstjänst talar vår missionsföreståndare Kerstin Oderhem. Vi ger även gott om utrymme för förbön vid dessa gudstjänster.

Söndag
Dagen rymmer ett bibelstudium och en sändningsmässa under rubiken ”Leva Mission – till Jesu Kristi ära”. Vi avslutar vår konferens med att hylla vår mästare Jesus. Magnus Persson predikar under mässan, som beräknas vara klar senast kl 12.30. Därefter skiljs vi åt. Fyllda med utmaningar, men också goda och praktiska tips för vårt missionsarbete på hemmaplan. Arenans personal tar hand om avmöblering och rivning av scenen.

En konferens är så mycket mer än bara ett program med ett visst innehåll. Vi längtar efter att människor skall bli berörda av Jesus. Det är det främsta målet med konferensen. En annan längtan är att människor i målgruppen 18–40 år skall göra en positiv erfarenhet av ett möte med rörelsen EFS. Att från det mötet våga utmana sig själv i ett engagemang i och för människor i dagens Sverige eller internationellt. För den som går i tankar om att bli missionär kommer det att finnas flera mötesplatser där man kan träffa tidigare och nuvarande missionärer och där få ställa sina mest brännande frågor. 

Barnkonferensen kommer att få mycket utrymme och där startar planeringen just nu. Vi har generösa lokaler i och utanför Arenan, B-hall, aktivitetsområde och fotbollsplan med mera. 

För musiken står som sagt Petter Alin med team under hela konferensen. Petter är till vardags musiker i Betlehemskyrkan, Stockholm och väver på ett nytänkande sätt ihop lovsång och psalmer. Till sin hjälp får han också Pär Lindberg, nyligen med i TV4:s Idol, men annars läkare och medlem i Sörbykyrkan i Örebro. 

Innehållet är inte spikat till hundra procent, men det kommer fortlöpande att kunna följas på www.efs.nu

Vi ser så mycket fram emot att få ta emot hela EFS-rörelsen till Sydsverige och Helsingborg. Vår bön är just nu att Covid-läget skall tillåta denna efterlängtade konferens. Gud – ske din vilja!

Vill du vara med och ge ett bidrag till årskonferensen går det bra att använda Swish till 9009903 eller använda BG 900-9903. Skriv ”Konferensinsamling 2022” som meddelande.

Lennart Albertsson, regional missionledare EFS Sydsverige