Personalnytt

Björn Pettersson som länge tjänstgjort som föreståndare på Stenbräckagården har gått i pension. 
Kristoffer Gustafsson har anställts som gårdsföreståndare på Stenbräckagården efter Björn Pettersson. 
Carl Skarin är tillbaka på sin tjänst som präst i EFS-kyrkan i Ängelholm efter föräldraledighet.  
Lise-Lotte Linder Persson har avslutat sitt vikarierat i EFS-kyrkan i Ängelholm. 
Helene Sturefeldt har avslutat sin tidsbestämda tjänst som präst i Listerkyrkan i Sölvesborg.  
Robert Södertun går i pension i februari från sin tjänst som präst i EFS-kyrkan på Råå.  
Jonas Hallabro har anställts som präst i EFS-kyrkan på Råå.
Claes Vetterlein har anställts som präst i St Mikael i Ängelholm. 
Jenny Axéll har gått ner i tid från sin tjänst på regionskansliet. Hon fortsätter att ansvara för konfirmandarbetet.  
Iza Jönsson är tillbaka på sin tjänst som Salt-koordinator efter föräldraledighet. 
Nathalie Bencic avslutade i december 2020 sitt vikariat som Salt-koordinator i regionen. Ett stort tack för din insats för Guds rike!
Charlotta Nordström avslutar sin tjänst som ungdomsledare i EFS-kyrkan i Helsingborg för att börja arbete i Lerbergets kyrka.