Ledord

Jag och min familj var i fyra år medlemmar i EFS-kommuniteten Oikos i Hammarkullen i nordöstra Göteborg. Oikos är en kristen vardagsgemenskap som överlåter sig till varandra och till en gemensam livsrytm. Denna livsrytm, tillsammans med kommunitetens längtan eller vision sammanfattas i dess regel. I vår tid kanske ”regel” låter stelt, begränsande eller till och med obehagligt. Men ”regel” är också det som används när vi bygger hus. Utan reglar faller hela huset. Vi behöver reglar, och regler, för att bära upp också våra andliga hus. Bönen, gudstjänsten, missionen bärs upp av goda reglar i våra liv. 

I Oikos regel förklarades också de ledord som kommuniteten bestämt sig för: gästfrihet, delande och icke-våld. Ledorden var inte ideal att leva upp till. Det handlade inte om att beskriva en rad egenskaper som varje medlem skulle lyckas bära för att få vara med. Ledorden var inte definierade på ett sådant sätt att man kunde se och jämföra om man var gästfri eller inte. Snarare hjälpte de oss att ta ut och hålla riktningen mot det liv vi längtade efter.

EFS har också antagit tre ledord eller meningar som är tänkta att hjälpa oss som rörelse att ta ut och hålla riktningen mot det liv vi tror Gud kallat oss till och som vi längtar efter. EFS längtar efter: 

– att leva mission

– att växa i lärjungaskap

– att forma kristna gemenskaper

Idag är vi starkt präglade av vår kultur som vill förstå människan främst som individ. När en gemenskap, grupp eller rörelse då sätter upp gemensamma mål eller tar ut riktningen är det lätt att rygga tillbaka. ”Så tänker inte jag, det vill inte jag, det klarar inte jag. Då kanske inte jag kan vara med här?” 

Men ledorden är EFS ledord, inte mina eller dina. Vi kan se dem som just hjälp att ta ut och hålla rikning, inte som krav eller ens mål att leva upp till. Det innebär också att de är personliga samtidigt som kollektiva.

Låt mig ta ett exempel. Ledordet gästfrihet innebar väldigt olika saker i kommuniteten. För min vän Tobias innebar ett steg mot större gästfrihet att börja hälsa på sina grannar. För hans fru Johanna innebar ett steg mot en god gästfrihet att INTE bjuda in alla grannar varje dag. Båda tog steg mot en sund och god gästfrihet men det tog sig helt olika uttryck i vardagen. 

Vi är alla lärjungar och per definition inte färdiga. Vi övar oss alla i att följa Jesus. Vad innebär det för dig att öva dig i att leva mission, att växa i lärjungaskap och att vara med och forma kristna gemenskaper? Vilket steg kan du ta i dessa riktningar? Och kom ihåg, det viktiga är att ta ett steg, hur litet det än är, än att stå still.

I detta nummer kommer du märka att några rubriker är nya. Vi vill försöka påminna och synliggöra exempel på att leva mission, växa i lärjungaskap och att forma kristna gemenskaper också i Livsluft. Som alltid hoppas vi att detta nummer får utmana, inspirerar och trösta.

Kristoffer Lignell  är kommunikatör på EFS Sydsveriges kansli.