Sommarkommunitet i Höllviken

text: Kristoffer Lignell bild: Kristoffer Lignell/Veronica Öjfelth Svartdahl

För Veronica Öjfelth Svartdahl väcktes drömmen om kommunitetsliv för sex år sedan i ett gråbrödrakloster i Roskilde. Hon åkte dit på ingivelse för en föreläsning om klostrets arkitektur. I sommar tar Höllviksstrand de första stegen mot att förverkliga denna vision. 

Föreläsningen i klostret i Roskilde var en vändpunkt för Veronica. Föreläsaren gick igenom klostrets olika rum och visade hur detta är en bild för livet som lärjunge. 

– Vi behöver finnas i alla rummen, inte bara i ett eller två. Klostret hjälper munken eller nunnan att vara också i de rummen som de inte är bekväma med eller trivs bäst i. 

I klostret finns cellen, den enskilda platsen, dit ingen annan har tillträde. Det representerar den egna tiden med Gud. I oratoriet eller kapellet firas mässan och de regelbundna tidebönerna. I klostrets scriptorium sker bibelstudium och studier. I kapitelsalen samlas gemenskapen för att läsa och samtala kring regeln och frågor som rör det gemensamma livet och i refektoriet äter man. I trädgärden arbetar man och innegården, atrium, är platsen där kommuniteten tjänar och möter samhällets behov.  

– Men även gångarna mellan rummen är viktiga. Här tvingas vi möta de i kommuniteten som vi har svårt för! I den keltiska klostertraditionen fanns ytterligare ett rum: båten. Den påminde om behovet att alltid vara beredd att bryta upp och ledas av Anden ut på nya äventyr.

I sommar tar EFS-gården Höllviksstrand ett första steg i att förverkliga visionen om en kommunitet genom att erbjuda ungdomar och unga vuxna att testa på att leva kommunitetsliv under några veckor. Tillsammans med Sandra Åhman och Tanner Miller från USA är de mitt i planeringen. 

– Tanken är att jag har ansvar för helheten. Vår längtan är att låta ungdomar komma och lära sig vad det innebär och att be kontinuerligt och leva i Anden. Att lära sig andliga praktiker genom att leva i gemenskap och leva överlåtna åt kyrkan och Guds rike berättar Sandra. 

– Maten och det praktiska arbetet är min grej säger Tanner. Vi vill hjälpa unga att se världen och livet som en helhet. Mat och arbete är också ”andliga” frågor. Vad äter vi? Var kommer maten ifrån? Vi behöver lära oss tacksamhet och inte slänga mat. Hur kan vi stå ansvariga inför andra och Gud? Sandra fyller i: 

– Allt är tjänst och lovsång. Gud är skapare av goda gärningar och vi får hänga på vad Gud gör. Hur kan allt i livet bli en tjänst för andra och för Gud?

Alla tre återkommer i samtalet till längtan att få göra något på riktigt, som går på djupet, som inte är ett event. 

– Vi vill inte göra ett event eller ett nytt program. Detta är inte vårt verk utan Guds verk och då måste Gud få göra det på sitt sätt och i sin tid. Det finns en frestelse att göra det på vårt sätt säger Veronica. Samtidigt går detta så bra i linje med Höllviksstrands längtan efter att erbjuda vila, växt och meningsfulla möten. Tanner fyller i: 

– Vi vill inte göra något som bara blir en sommarupplevelse utan något som påverkar hela livet, hela vardagen, som formar något som håller på lång sikt. 

Det är tydligt att längtan är stark och visionen är klar. Kommunitetsliv är inte något nytt inom EFS. Kommuniteten Oikos har levt och verkat i Hammarkullen i mer än tio år och Sandvikengården har flera år haft en sommarkommunitet för ungdomar. Samtidigt är kommunitetsliv inte vanligt inom EFS eller Svenska kyrkan och det är en utmaning att förklara, formulera och hitta rätta ord. 

– Vi vill ge unga en möjlighet att formas i gemenskap med andra både genom att hitta och fördjupa sina gåvor och genom att utmanas att göra sånt man inte är van vid. Det handlar om att lära sig att finnas i alla rum. Som människor behöver vi både bekräftas och utmanas säger Veronica. 

– För mig är det viktigt att se de som kommer för vilka de är och att betjäna dem. Vi önskar dela livet tillsammans och dela med oss av Guds hjärta till ungdomarna berättar Tanner. 

– Det är paradoxalt, säger Veronica. Vi behöver på samma gång hitta vår identitet och växa i våra gåvor men också glömma oss själva, dö från oss själva. Vi längtar efter att de som kommer får känna att här kan man vara den man är, som man är och bli rotade i nåden. 

Rent praktiskt inbjuds ungdomar och unga vuxna att testa på kommunitetsliv på gården under fyra veckor i sommar. Ungefär mellan 18 juli och 15 augusti kan man komma och leva i rytm av bön, arbete och undervisning. Man bestämmer själv hur länge man vill stanna, en till fyra veckor där de olika veckorna har lite olika teman i undervisningen. Just nu finns det plats för ca fem till tio deltagare per vecka. Det kostar ingenting att vara med och man får mat och husrum. Som del av kommuniteten är man med och arbetar praktiskt på gården och bär upp det gemensamma böne- och gudstjänstlivet. 

– Just nu är detta en inbjudan och ett erbjudande. På kort sikt vet vi inte om det kommer några i sommar. På lång sikt hoppas vi att detta får bli till glädje och fördjupning för Guds rike i Skåne med omnejd säger Sandra. 

Läs mer  www.hollviksstrand.se