HBTQ-dag

Onsdagen den 22 mars samlades medarbetare från regionen för en dag med HBTQ-tema. Omkring tjugofem personer var samlade, fler än på länge. Erik Johansson, EFS internationella missionssekreterare, var inbjuden och gav under förmiddagen en genomgång av Bibelns skapelseteologi, med speciellt fokus på äktenskap och sexualitet. En central fråga gällde vår världsbild, och konsekvenserna av om det är Gud eller människan som står i centrum. Under eftermiddagen diskuterades mer praktiska frågor, så som samkönade vigslar i Svenska Kyrkan. Det blev en uppskattad dag!