Regional mötesplats

Korvgrillning och workshop. Den regionala mötesplatsen gick av stapeln i Hörby och innebar både bön, beslut och möten mellan generationerna.

Lördagen den 22 april var det dags för EFS Sydsveriges regionala mötesplats, samt EFS Sydsverige distrikts och Salt Sydsveriges årsmöten. EFS Hörby stod som värdar för dagen, och vi samlades huvudsakligen i Hörby Pingstkyrkas lokaler, i centrum av byn. Dagen började med att EFS Svensköps scouter bjöd på korv utanför kyrkan. Vädret var strålande.

En viktig del av dagen är de formella beslut som tas, exempelvis gällande val av styrelser och regionalt utskott. I ett större perspektiv är det också en dag då vi som region får samlas kring vår vision, och be och diskutera vägen framåt. Denna aspekt blev i år praktisk, genom en workshop över regionens mål för år 2030. Vi delades in i grupper och fick besöka olika stationer där representanter för det regionala utskottet, och medarbetare, presenterade sina tankar och gav utrymme för frågor. En nyttig övning som satte igång tankarna!

Efter fikat delades vi upp, och Salt gick iväg för att ha sitt årsmöte i EFS Hörbys lokaler. Kvällen avslutades med en stark gudstjänst ledd av ungdomar, vilka stod för både lovsång, bön och personlig förbön. Dessutom gjorde Sara Rigby, ungdomsledare i Ängelholm, debut som predikant. Sammanfattningsvis blev det en lyckad dag, som jag tror gav mersmak för många av oss som var där.

Text & bild: Jonatan Rantzer