Lennart Albertsson: Har vi tro för att satsa?

Jag tycker om att ställa frågor – i olika sammanhang. När något ska göras. När vi ska ta steg i riktningar som vi aldrig gjort, eller som inte har gjorts på länge. Frågor som vi inte så lätt kommer undan. Frågor som förhoppningsvis får oss att förstå vad det är som väntar efter en viss väg. 

Den stora frågan nu är: Vad saknar vi för att få se ”människor och samhällen förvandlade av Jesus”? Alltså på riktigt! Inte bara i något som stannar vid en tanke där vi säger: ”jo, detta låter ju bra, men kanske kan något hända framöver (möjligen)”.

Två sammanhang har präglat och inspirerat mig under denna vårtermin. 

Fem fullspäckade dagar i februari i Addis Abeba, Etiopien, fick mig att förstå och se hur en kyrka ser ut som växer. Idag berättar ledningen för Mekane Yesus kyrkan att man ser alla 11,1 miljoner medlemmar som ”förvaltare av evangeliet”. I detta ligger hela hemligheten. Mekane Yesus är en kyrka som växer och som idag dessutom sänder ut evangelister till en mängd länder runtom i Afrika. De gör varje dag det som vi idag kallar vår vision. Ett exempel är att man ständigt utbildar och idag försörjer 11 000 evangelister.  Vad hindrar oss i Sverige att få se något liknande?

Den 1–2 maj var vi ett gäng medarbetare från Sydsverige som fick besöka Alphas ledarskapskonferens i Royal Albert Hall, London. Här fick vi lyssna till en mängd människor som fått sina liv förvandlade. Bland annat har Jesus mött och upprättat människor som efter en utbildning går ut i ledarskap till olika kyrkor i England. Dessa har stått tomma ett bra tag och fylls nu av liv och evangeliets kraft.  Har vi ännu tro för att detta också skall ske i våra missionshus och kyrkor – eller på helt nya platser? Vad hindrar oss?

Besöket i London förstärkte en tanke som väckts under våren. Varje gång vi ser en ny medarbetare gå ut i tjänst i ett gammalt eller nytt sammanhang skapas en ny sorts tro. En tro som ger bilden av uthållighet över tid. Samtidigt skapas genast nya behov av gåvomedel och finansiering. Att konfrontera dessa ekonomiska behov är en avgörande nyckel för att vi skall nå EFS vision.

Har du och ditt sammanhang tro för fler arbetare till den skörd i Sydsverige som har börjat att digna? Fler anställda medarbetare tillsammans med många fler frivilliga. Hur långt vågar våra tankar gå?

Lennart Albertsson, regional missionledare för EFS Sydsverige