Tältet fullt!

För 16 år sedan började man fundera på om man inte skulle flytta ut sin gudstjänstvecka i tältet igen. Tältmötesserien har funnits i Vittsjö i 50-60 år men vid en tidpunkt beslutade man att flytta gudstjänsterna inomhus. Under våren 2003 gjorde man slag i saken och slog upp tältet på marknadsplatsen igen. 

Det ekumeniska arbetet i Vittsjö fungerar väldigt bra.

– Alla kyrkorna arbetar tillsammans och vi har ett oerhört bra samarbete oss emellan, säger Hans-Erik Lunnergård som är ordförande i Kristna samrådsgruppen i byn.

Det är inte bara under vårens tältmötesserie man samarbetar utan även under en mötesserie på hösten. Då är man i de olika kyrkorna i byn. Under sommaren möts man också under två sångkvällar som äger rum på Café Sjöstugan.

Till årets tältmötesserie kommer Ingemar Helmner som är reseevangelist med Norden som arbetsfält. Han har hållit många möteskampanjer och har också arbetat som pastor i Citykyrkan och Filadelfiakyrkan samt även på andra orter. Berit Simonsson kommer även hon att tala under veckan. Berit arbetar som bibellärare och arbetar med bibelundervisning inom Oasrörelsen.

– Vi hoppas på ett fullt tält varje kväll, säger Hans-Erik. Det brukar komma ungefärligen en 70-80 personer på vardagarna och på helgerna över 100. Vi vill nå ut med budskapen om Jesus Kristus till så många vi bara kan.

Längtan efter härligt innerlig lovsång, musik som berör, det talade ordet som leder och en gemenskap utöver det vanliga är stor. Det finns förväntan på vad Gud har i görningen för Vittsjö under veckan!

Programmet för veckan ser ut som följer: 
Måndag 23/5 kl 17:00 Tältresning, en kväll i praktisk tjänande, fika
Tisdag 24/5 kl 19.00 – Ingemar Helmner, lovsångsteam, musiker och fika
Onsdag 25/5 kl 19.00 – Ingemar Helmner, lovsångsteam, musiker och fika
Torsdag 26/5 kl 19.00 – Berit Simonsson, Vittsjö kyrkokör, lovsångsteam och fika
Fredag 27/5 kl 19.00 – Berit Simonsson, lovsångsteam, musiker och fika
Lördag 28/5 kl 19.00 – Ingemar Helmner, lovsångteam, Lina Eldh på sång, musiker, korvgrillning och fika
Söndag den 29/5 kl 10.00 – Ingemar Helmner, lovsångsteam, mässa

Marknadsplatsen i Vittsjö. Tältmötesserien är ett samarrangemang med EFS, ELM, EFK och Svenska kyrkan. Välkomna!