Jubileumskonferensen – EFS och Salts årskonferens i Södertälje

Den 5-8 maj hölls årets årskonferens i Södertälje. Ett stort gäng från vårt distrikt fanns representerat under dagarna. Maggan Cada, organisationssekreterare på EFS Sydsverige och Salt Sydsverige skriver om årskonferensen. 

Eftersom det är 150 års jubileum för EFS mission uppmärksammades detta extra under konferensen och många internationella gäster var med. Torsdagen inleddes med ett missionsforum på Hagabergs folkhögskola innan gudstjänsten i Täljehallen.  Där var det möblerat så att alla deltagare fick sitta runt bord vilket inbjöd till samtal och nya kontakter.

Under fredagen hölls Salt riks årsmöte och på lördagen var det EFS riks tur.  Från Sydsverige var vi representerade med 38 av totalt 414 ombud från olika föreningar.  Som ny medlem i styrelsen från vårt distrikt valdes Jonas Norden. (Jonas har varit missionär i Etiopien i flera år och kommer att arbeta som präst i Betaniakyrkan i Malmö i höst).

Konferensen avslutades med en sändningsgudstjänst på söndagen då fyra präster sändes. En av dessa var Hans Dahlen som arbetar i EFS kapellet i Lund.

Solen strålade från klarblå himmel under hela konferensen och bidrog till att på ett påtagligt sätt sprida värme bland alla EFS-are. Det var en mycket givande konferens med bra och utmanande undervisning.

Temat för konferensen var ”Älskad Rustad Sänd”. Man kan i efterhand se gudstjänster och olika instlag från konferensen på http://efsplay.nu/category/jubileumskonferensen/

Text: Maggan Cada
Foto och film: EFS riks