”Flyg i Herrens Jesus Kristi namn, flyg.”

Jag sitter på en buss någonstans i Wollega i Etiopien på väg hem. Jag sitter för mig själv i någon slags tillstånd mellan allt och inget. Jag ber, sover, reflekterar över vad jag varit med om på missionsresan, längtar hem till familjen, tänker på ingenting och tänker på allt.  Så får jag en förnimmelse av en fågel som sitter i en bur.  Jag öppnar grinden och säger till fågeln att nu är du fri. Men fågeln sitter kvar precis som om den inte förstår vad jag menar. Jag sticker in handen i buren och ska ta tag i fågeln, men hejdar mig när jag ser att det är fler fågelburar. I någon bur finns det t o m två fåglar. Jag inser att dessa fåglar upplever att de har en gemenskap med varandra eftersom burarna står nära varandra. De har ju aldrig varit med om något annat. Men ändå är de inte fria. Gemenskapen är ändå begränsad. Jag sticker in handen, griper tag i fågeln, lyfter upp den och säger: ”Flyg i Herren Jesus Kristi namn, flyg.”

Denna bild har funnits mycket i mina tankar sedan missionsresan alla EFS medarbetare i Sverige gjorde i november. Nu delar jag den med er.  Jag har funnit många olika tolkningar i den bilden. Det första jag kom att tänkte på var vad Gud vill göra med församlingen. Han vill att var och en av oss skall bli fria i Hans namn.  Det kan vara mycket som hindrar oss att flyga. Det kan vara rädsla, skam, kultur, mm. Vi som enskilda och som gemenskap behöver hjälpa varandra till friheten i Kristus. Frihet innebär också ansvar. Om bara en person är fri riskerar den att köra över de andra.  Gud kallar hela församlingen in till Hans frihet.

Jag har ofta tänkt på att tro och atmosfär hör ihop. Man kan inte säga att du får komma precis som du är, samtidigt som man försöker rätta till det som är annorlunda. Ibland hör jag på gudstjänsten: ”Här ställer vi inga krav på dig.” Ändå finns det vissa beteendemönster vi förväntas följa. Om vi vill vara en enkel och utåtriktad kyrka behöver vi också själva vara enkla och välkomnande.  Inte bara mot nya gudstjänstbesökare utan mot alla. Om du vill ha en levande gudstjänst så släpp då in livet till dig själv. Om vi vill att gudstjänstlokalen skall vara en plats där vi kan höra Guds röst. Hur kan vi inreda och utrusta lokalen så att det blir enklare att höra. Ni hör. Det handlar om mig och det handlar om oss.

”Om nu Sonen befriar er blir ni verkligen fria. ”Joh. 7:36

Vi ber gärna om frihet men är rädda för att flyga. Det är Jesus som gör oss fria.  Men vi kan på olika sätt binda varandra.

Jag pratade med en muslim som sa att han ber flera gånger om dagen om syndernas förlåtelse. Sedan sa han: ”Vi får se om han en dag förlåter.” Jag svarade att för oss kristna är Jesus nyckelpersonen. På Hans ord kan vi veta att vi blir förlåtna. Det är Han som tar vår synd.  Han tittade förundrat på mig sedan sa han: ”Bevara då Hans Ord i ditt hjärta så att du lever efter det.”

Ja, Amen. Herre bevara Ditt ord i våra hjärtan

Text: Glenn Sjöberg
Foto: Privat