Sveriges äldsta samarbetskyrka fyllde 50 år

I mitten av september firades 50-årsjubileum i Västerkyrkan, landets äldsta samarbetskyrka. EFS Missionsförening i Hässleholm hade under en tid på 60-talet fört samtal med Hässleholms församling om en ny kyrka på den västra sidan av järnvägen i staden. Styrelsen i missionsföreningen bestod av många entusiaster som ägde en stor portion av vilja och mod att genomdriva projektet. Arkitekt Ingvar Eknor ritade och ingenjör Carl Sjöberg byggde och i augusti 1966 invigdes Västerkyrkan av EFS missionsföreståndare Einar Thurfjell på uppdrag av biskopen i Lunds stift, Martin Lindström.

Under åren har många människor haft sin andliga hemvist i Västerkyrkan och under den lyckade bild-20jubileumshelgens lördag träffades många av oss åter under ”Minnenas afton”, där humor och allvar blandades. En blåsorkester med bl a hemvändare spelade till de unisona sångerna och kyrkans förste präst Ivar Johanssons döttrar Ulla-Britt och Anna-Lena sjöng. En film från bygget samt många bilder från då- och nutid visades. Några av de som var med från början och även fd fnissiga TG-flickor berättade minnen och kvällens konferencierer mannekängade i FG-PG-skjortor och kördräkter. Som aftonbön denna kväll spelades på ljudband upp den avslutande andakten på invigningsgudstjänsten 1966, då Gillis Lindell läste ur Jeremia om hur Gud ska lägga sina ord i Jeremias mun.

bild-15I söndagens välbesökta jubileumsmässa medverkade biskop Johan Tyrberg, missionsföreståndare Stefan Holmström, kyrkoherde Klas Sturesson och komminister Inge Wahlqvist. Nyskriven musik av den tidigare kantorn i Västerkyrkan, Anna Maria Hedström, framfördes av jubileumskören under Anette Larssons ledning. En bit in i gudstjänsten inbjöds som vanligt barnen till söndagsskolan, som samlas under rubriken Skatten. Biskopen predikade på ett lättförståeligt sätt om livets mening och betonade vikten av att inte hamna i fällan att våra ägodelar blir det som vi tillber.

Kyrklunch serverades av en arbetsvillig kommitté, som på bästa sätt planerat hela helgens viktiga mat- och fikapauser.

bild-23Under eftermiddagen samlades vi under rubriken ”Vi blickar framåt”. Johan Tyrberg inledde med att berätta att Västerkyrkan haft stor betydelse för honom under lumpartiden i Hässleholm! Vi lever i ständig förändring, liknande vinden och vågen som inte går att stoppa – vi måste följa med. Biskopen underströk att Svenska kyrkan behöver EFS för bibelförkunnelsen, missionsuppdraget och lekmannaengagemanget. Stefan Holmström beskrev att av EFS medlemmar är ca hälften med i de 40 samarbetskyrkor som idag finns i landet. EFS och Svenska kyrkan berikar varandra med sina speciella förutsättningar – EFS med sitt väckelsearv och det personliga engagemanget och kyrkan med sin breda kontaktyta där man finns med i de olika faserna i en människas liv. I en samarbetskyrka samarbetar man och det innebär bl a att man lyssnar på varandra, ger och tar, diskuterar och är öppen för varandras olikheter.

bild-19

Övriga talare betonade vikten av samarbetskyrkans lekmannaengagemang, att människor har nära till kyrkan och att alla de olika kyrkorna i Hässleholm tar missionsbefallningen på största allvar, inte minst bland barn och ungdomar. Västerkyrkans komminister sedan många år, Inge Wahlqvist, avslutade med andakt, där han läste ur Filipperbrevet om att lämna det som ligger bakom och frimodigt se framåt och i allt hoppas på Guds kraft.

 

Text: Elisabeth Fäldt
Foto: Helene Johansson