Gud är med i det som sker

En bibelberättelse som har betytt mycket för mig den sista tiden är det som Johannes berättar om i sitt evangelium när Jesus stod anklagad inför Pilatus. Pilatus blev oroad när Jesus stod inför honom och vägrade att försvara sig själv inför honom. Pilatus sade: ”Vägrar du att tala med mig? Vet du inte att jag har makt att frige dig och makt att korsfästa dig? Jesus svarade: ”Du skulle inte ha någon makt över mig om du inte hade fått den från ovan” (Joh 19:10 f).

Pilatus var kejsarens utsände. Han var den mäktigaste mannen i området. Han hade massor med soldater i sin tjänst. Vem hade inte darrat av att stå ansikte mot ansikte med den mannen. Men Jesus stod där lugnt och sansat och svarade Pilatus att han egentligen inte hade någon makt över Jesus. Han var i jämförelse maktlös.

Detta är ett genomgående tema i Bibeln. I Första Moseboken kan vi läsa om Josef som såldes som slav till Egypten av sina bröder. Först bliv det värre och värre för Josef. Till slut hamnade han i fängelse. När han var på botten så vände det genom att han med Guds hjälp kunde uttyda Faraos drömmar. Efter ett tag kom Josefs familj till Egypten och bosatte sig där på grund av att det blivit hungersnöd. När deras far, Jakob dog blev bröderna rädda att Josef skulle hämnas på dem. Men Josef svarade att även om de ville honom ont vände Gud det till något gott. Paulus skriver till församlingen i Rom: ”Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, dem som han har kallat efter sin plan” (Rom 8:28).

Även om allt inte går den väg som jag hoppas och tänker så är Gud med i det som sker. Gud är en virtuos på att göra något bra av det som från början var dåligt. Jag tror inte att det finns en mening med allt som sker, men Gud kan ge det en mening om vi överlåter oss själva och våra omständigheter till honom. I Filipperbrevet skriver Paulus att det finns människor som förkunnar evangeliet för att de är avundsjuka och vill ställa till bråk. Det utgjorde problem för honom. Men han gladde sig åt att evangeliet förkunnades för de som hörde budskapet kunde faktiskt komma till tro. Det gladde Paulus.

Jag älskar denna inställning. Det vittnar om ett förtroende och en tillit till Gud som kan göra mer än vi kan begära eller tänka. Tänk att detta gäller oss också. Samme Gud som var med Josef och Paulus är med dig och mig. Det är något att komma ihåg och lita på. Vi har alltid Gud i ryggen. Det kommer att bli bra till slut.

Text: Patrik Bratt, pastor EFS-kyrkan, Jämjö
Foto: Privat