Bibeldagar i Abrahams fotspår

Birgitta och Lars-Olof Paulsson från Oröd utanför Broby var några av dem som tillbringade några dagar på EFS-gården i Åsljunga under bibeldagarna i september. K-G Larsson var inbjuden att undervisa och helgen bjöd på stor gemenskap, god mat och fint väder. Birgitta och Lars-Olof berättar om dagarna:  

Vi samlades till en långhelg från torsdag till söndag med bibelstudium, program, gemenskap och god mat. Det tema som K-G Larsson samlade oss kring, var koncentrerade kring Abraham. Abrahams vandring, Abrahams Gud, Förbundet med Abraham, Abraham – Trons Fader och Abrahams söner Ismael och Isak samt Landet som Gud lovade Israel.

dsc_0017

Hans och Sigbritt Paulander

Det var en fantastisk helg vi fick vara med om. Ett digert och väl genomtänkt program hade de engagerade ledarna planerat för bibeldagarna och vi kunde alla ”bara vara”.  Vi fick sitta ner och njuta av K-G:s goda och fördjupande undervisning och sedan gå till dukat bord och njuta av att någon hade tänkt på detta också, maten.

Att få sitta ner i kyrksalen och få vara samlade kring bibelundervisning och få nya insikter och kunskaper i Ordet, var verkligen väl använd tid och gav en hel del mersmak. Gemenskapen kring Ordet, varandra och den personliga relationen till vår himmelske Fader, förmedlades på ett sätt som engagerade oss alla. Vår vän Hans, ackompanjerad av hustrun Sigbritt, bidrog med vacker solosång i samband med våra samlingar – vilken sångröst!
Fredagens föredrag av Gösta Imberg med tema ”Lina Sandell- svenska folkets psalm diktare” var ett inslag som fördjupade insikten om vilken värdefull sångskatt vi har och som vi inte får förringa eller glömma utan måste förmedla vidare.

Kvällsgudstjänsten på lördagen med lovsångsteamet ”Maze” var en kväll som också berörde oss och denna kväll som de andra kvällarna gavs möjlighet till samtal och förbön. Söndagen avslutades med gemensam nattvardsgudstjänst tillsammans med EFS-kyrkan i Örkelljunga och lovsångsledning av Ralph Hallbäck.

Tack till EFS-gården med Helene Nilsson i spetsen och värdparet Siv och Lars Backe för ert fantastiska genomförande och omtanke om oss alla. En stor förmån att få vara med och som vi önskar fler skall få uppleva. Det största tacket vill vi rikta till vår Fader i himmelen som känts närvarande både andligt, lekamligt och vädermässigt hela tiden.

Text: Birgitta och Lars-Åke Paulsson, Oröd, Broby
Foto: Helene Nilsson, Christina Magnusson