Kickoff i gemenskapens tecken

Ett pratglatt gäng som samarbetar över gårdsgränserna. Årets konfagäng har börjat den spännande resan mot konfirmationen.  Den 24 november var det dags för årets kickoff för sommarens konfirmander.

Känslan av sommar kan kännas avlägsen, men årets konfirmander har redan fått en försmak av den varma årstiden.

-Vi hade en jättebra kickoff. Tidigare år har konfirmanderna varit väldigt tysta och blyga i början, men nu var de pratglada och tog hand om varandra på ett fint sätt, berättar Charlotta Nordström, vikarierande distriktskonsulent.

Sedan några år tillbaka har man haft en gemensam uppstart för Åsljunga- och Åhus-lägret och ifjol hade man dessutom återträffen tillsammans.

Det har blivit en tendens att ungdomarna ser sig som antingen Åsljunga eller Åhus och det vill vi försöka motverka. Vi vill att ungdomarna ska komma in i vår verksamhet som helhet, lära känna personer från andra ställen och förstå att Gud och läger inte bara finns på en gård, säger Charlotta.

Kickoffen hölls i Hässleholm och bestod av undervisning, lekar, mat och information om vad EFS och Salt är. Och så fick respektive konfagäng lite tid att svetsa sig samman. Lägret i Åsljunga är fulltecknat, medan det finns platser kvar i Åhus.

-Senaste åren har det varit mycket EFS-barn i Åsljunga och mest ungdomar utifrån i Åhus. En del har googlat konfaläger och när då vårt har dykt upp har de anmält sig till det.

Charlotta ser en stor poäng med att nå ut till fler än de som redan finns i EFS- och Salt-sammanhang.

-Konfalägren är en av våra största missionssatsningar, så det är viktigt att det kommer ungdomar som finns utanför våra egna sammanhang.

Hon vet av erfarenhet hur givande det är att få möta dessa nyfikna personer.

-Det är en ynnest att som ledare få prata om Gud och tro med en ung människa i tre veckor.

Text: Sara Engström Foto: Charlotta Nordström