Mina tankar om EFS Vision

Under årskonferensen i Luleå 2018 presenterade EFS ledningsgrupp genom missionsföreståndaren Kerstin Oderhem ett nytt sätt att formulera EFS vision på för vår tid; ”Människor och samhällen förvandlade av Jesus”. Som ett sätt att smaka på, vänja sig vid och leva med den nya formuleringen har Livsluft gett några personer i regionen i uppgift att fritt dela sina tankar om visionen. Först ut är Måns Wieland, student, ungdomsledare och medlem i Andreaskyrkan i Klippan.

När jag hör EFS nya vision, “Människor och samhällen förvandlade av Jesus” så tänker jag på hur mycket vårt land behöver detta. Vi kan försöka framställa vårt samhälle hur bra som helst, men vi kommer aldrig komma ifrån det faktum att det är fullt av brustna och trasiga människor. Psykisk ohälsa ökar, för att inte tala om all stress och press för att prestera och säkra sin framtid, som letar sig längre och längre ner i åldrarna. När sedan våra samhällsinstitutioner inte verkar kunna möta upp individernas behov, gör det att många som redan mådde dåligt kommer ännu mer i kläm. Arbetslösheten ökar, självmorden ökar och många av de som kommer som nyanlända till vårt land behandlas som ett slags restavfall vi inte riktigt vet hur vi ska hantera.

Men mitt i all vår brustenhet har vi Jesus och hans kyrka. Det är inget nytt för oss att kyrkan fått mindre och mindre plats. För bara någon månad sedan då Notre Dame brann, hörde jag en man på radion som tyckte att man nu likaväl kunde riva hela byggnaden och bygga ett parkeringshus, då det skulle göra mer nytta. Om detta inte visar på att inte ens det kulturella arv vi har i kyrkan är något som man bryr sig om, så vet jag inte vad.

Kyrkan har länge varit en institution i vårt samhället som varit lika viktig om inte viktigare än sjukvården, rättssystemet och skolan. Det är ju till och med så att alla dessa länge har bedrivits inom kyrkans ramar.

Jag skulle hävda att kyrkan även nu är en viktigt del av samhället. För när vi inte räcker till, när samhället inte räcker till så räcker Gud alltid till. I Bibeln kan vi läsa om hur människor förändras när de kommer i kontakt med Jesus, hur Jesus utmanar och vänder upp och ner på samhällets föreställningar och värderingar. EFS grundades på initiativ av några ungdomar som ville få upp andligheten i Sverige, och jag tror att om vi ska kunna hjälpa vårt brustna och trasiga Sverige, om vi ska kunna förändra det som är fel och inte fungerar, om vi vill kunna läka trasiga människor, behöver vi som individer och kyrka, med Guds hjälp, visa vägen till Jesus, eftersom han är den enda som kan hela vår brustna värld.