EFS-gården Höllviksstrand: en nyfirad 60 åring som ser framåt

Söndagen den 11 augusti bjöd EFS-gården Höllviksstrand in till 60 års jubileum. Gamla och nya bekanta samlades för att minnas, glädjas och se framåt. Livsluft besöker en 60 åring som fått betyda mycket för många och som vill fortsätta att göra det! 

Augustisolen värmer de drygt 100 personer som samlats på gårdens framsida när ordförande Bertil Paulsson och gårdföreståndarna Veronica Öjfelth Svartdahl och Katarina Persson hälsar välkomna. Innan maten serverades gav Bertil en kort historik. 

Fram till 1942 hette Höllviksstrand ”Hotell Höllviksstrand” och drevs av två systrar som sålde det till familjen Trolle Rehnstedt. Från år 1942 drevs det som ett sommarpensionat fram till år 1959 då EFS distriktet förvärvade fastigheten. Missionsvännerna i södra Skåne hade en tid haft ett missionshus i Skanör som var charmigt men trångt. Verksamheten drog snabbt igång. De gamla pensionatsgästerna hörde nämligen av sig och ville ha sina rum och sitt kaffe. Dessutom skulle det anordnas läger! För att lösa personalfrågan flyttade man predikanten från den södra kretsen till Höllviksstrand för att vara husfar och man anställda sommarpersonal för kök och så vidare. På det sättet höll man lägerverksamheten igång. År 1961 drog man igång konfirmandverksamhet som höll på en bra bit in på 70-talet. Många husfäder, husmödrar och köksflickor har passerat under årens lopp som förtjänstfullt sett till att hålla igång sommarverksamheten. 

Efterhand började man från EFS distriktets sida tycka att de gårdar man hade i Höllviken, Åsljunga och Åhus började bli en allt för stor börda och man tillsatte arbetsgrupper för att fundera över gårdarnas framtid. Olika utredningar avlöste varandra och mynnade ut i bildandet av gårdsföreningar och år 2012 fick dessa överta 75% av ägandet samt hela driftsansvaret. Övertagandet möjliggjorde för förändring av verksamheten på Höllviksstrand och nu utökades sommarverksamheten till verksamhet året om.

Just nu har man två föreståndare anställda på heltid, en vaktmästare på heltid och en administrations- och städtjänst på 50%. Man bedriver vandrarhemsverksamhet och uthyrning av lokaler till grupper och församlingar. Parallellt löper föreningsverksamheten med ett sommarprogram med kristna konserter, sommargudstjänster, café, barnläger och bibeldagar. Man har även morgonbön och lunchbön på veckodagarna. 

Efter den välsmakande festbuffén bjöds det på kaffe och minnen. Många delade med sig av hälsningar, berättelser och minnen av Höllviksstrand. Konfaläger och präster, husmödrar och spindelväv. Sven E Johansson berättade engagerat om de olika stugorna som står på baksidan, hur de förvärvades och kom på plats, inte utan strapatser och hårt arbete! 

Efter gemensam undanröjning av bord och disk delade gårdsföreståndare Veronica med sig av gårdens tankar om framtiden. Höllviksstrand har varit och skall fortsätta vara en missionsgård som är en plats för bön, vila, växt och meningsfulla möten. Man vill fortsätta skapa goda förutsättningar för vila och rekreation och ramar för vila och återhämtning. Integrationsarbete, workshops om hälsa för hela människan, barnläger och konserter. Veronica säger vidare: 

Vi önskar att bönen skall få vara själva hjärtat i vår gård, då vi är övertygade om att bön bereder vägen för evangeliets förkunnelse. I dag har vi morgonbön och lunchbön med stab och regelbundna besökare under vardagarna klockan 8.30 och 12.00. Vi drömmer om att bönen ska få ännu mer utrymme på denna plats. Från och med i höst utökar vi föreningens verksamhet med regelbundna stilla dagar och retreater under hela året.  Hit skall man kunna komma och ”bara vara”, i tystnad inför Gud. Vi kommer även att ha böneveckor och fortbildningsdagar för kyrkor och församlingar. Vi har pågående visionssamtal i styrelsen för att ännu mer tydligt staka upp framtiden.

Kvällen avslutade med en andakt med sång och appell av Johan Jesperson som talade om det goda med att få minnas och om Guds trofasthet. 

Trots mycket att vara tacksamma över så står EFS gården Höllviksstrand inför ett generationsskifte. De generationer som gått före har lagt ner oerhört mycket kärlek, bön, arbete och ekonomi i gården. Nu ber man att Gud skall kalla fler arbetare och visionsbärare som tillsammans kan föra gården in i de nästa 60 åren.

Det är ett stort arbete att underhålla en vacker, gammal gård som Höllviksstrand. Det kräver stora resurser både i form av ekonomi, arbetskraft, reparationer och renoveringar. Vi arbetar för att göra gården till en än mer attraktiv gård för grupper från kyrkor och församlingar, men också utöka vandrarhems- och konferensverksamheten än mer, så att vi genom den kan finansiera föreningens arbete som missionsstation i södra Sverige.

För att kunna ha en grund för detta arbete har man nu en stor jubileumsinsamling för att samla in pengar som skall gå direkt till gårdens kristna verksamhet. 

Vi ber att Gud skall lägga vår gård på människors hjärtan både att be för, men även att investera i, så att vi tillsammans kan få se människorna och samhällena i södra Sverige förvandlade av Jesus, säger Veronica.