Livet i den helige Ande

Konferensen Livsväg 2019 hölls i Uppsala för unga vuxna 4-6 oktober. Temat var Livet med helige Ande. 

Sarah Hinlicky Wilson, präst och teolog från USA var huvudtalare. Sarah förkunnande vid tre möten över tre teman: Andens liv, Andens gåvor och Andens frukter. Jag fick med mig mycket god undervisning i det stora att Guds ande, genom bön och tron, hjälper oss närmare Kristus, att bli lik honom, att visa på honom och att leva med honom. 

På lördags förmiddagens möte berättade fyra personer kort om Andens ledning. Tomas Nygren inledde med en biblisk syn på Andens ledning och sedan delade de övriga personliga vittnesbörd. Efter det fick vi chansen att ställa frågor under ett panelsamtal. Frågor som togs upp var tillexempel: Hur hör du Guds röst?, Vad ska jag välja/göra när Gud är tyst? Det var  ett mycket uppskattat inslag och många upplevde Guds tilltal i sina egna liv. 

I Johannesevangeliet 6:63 säger Jesus: De ord jag har talat till er är ande och liv. Detta ord bar vi i planeringsgruppen med oss i bön innan och under konferensen. Det är ju underbart att vet att när vi söker Herren så kommer han med nytt liv och ger av sin ande. På konferensen kunde man också välja på olika seminarium, allt från hälsa, apologetik, andens nådegåvor och evangelisation. Även lovsångsledarna från Swindon, England, var med och höll seminarium om lovsång och tillbedjan. Kvällsmötena var välbesökta och på lördagskvällen var Lötenkyrkan fullsatt. 

Det var riktigt kul och uppmuntrande att få se så många unga vuxna från olika delar av landet samlas. Lite trist att det var så få från Sydsverige närvarande. Ni får åka nästa år istället! Jag ska i alla fall dit.

text: Anna Sköld, Utvecklingskonsulent Unga vuxna
bild: Jakob Arvidsson, Budbäraren