Nytt regionalt utskott och styrelse

På den årliga regionala mötesplatsen och på distriktets årsmöte den 17 oktober 2020 valdes ett nytt regionalt utskott samt en ny distriktsstyrelse. Här presenterar de sig själva. 

Regionala utskottet:

Erik Arvidsson, Kristianstad

Jag arbetar i dag som kamrer inom Svenska kyrkan, har arbetat med internationell mission inom Svenska kyrkan och EFS på nationell nivå, ordförende i regionala utskottet.

Jag hoppas få de tillväxt i antal medlemmar och föreningar, att EFS utifrån sin vision och mission tydligt relaterar till och kompletterar Svenska kyrkan, att Svenska kyrkan ser, räknar med och uppskattar EFS.

Mitt främst bidrag hoppas jag kan vara att jag kan lotsa och leda i min nuvarande uppgift, att inte ha alla svar men veta hur och var vi får fram och kan använda oss av dem. Försöker balansera ihop olika personers idéer och erfarenheter.

Patrik Bratt, Ramdala

Jag kommer från Habo och har min bakgrund inom Helgelseförbundet som 1997 gick samman med Örebromissionen och bildade det som idag är Evangeliska Frikyrkan (EFK). Jag har studerat på Götabro Missionsskola, Örebro Teologiska högskola, samt läst några kurser på Johannelund. Jag har arbetat som pastor inom Missionskyrkan, Pingstkyrkan och EFS under 20 år. För närvarande är jag anställd som pastor i Jämjö EFS-förening och Kristofferkyrkan, Karlshamn (som även är ansluten till Equmenia).

Jag tror tyvärr att det finns ett samband mellan mycket av den psykiska ohälsan i landet och det allt längre avståndet mellan oss och Gud. Jag skulle vilja se en väckelse där Guds kärlek och barmhärtighet får gå på djupet bland människor. Jag är övertygad om att vi som kyrka kan få vara likt speglar som reflekterar Guds kärlek och barmhärtighet till människor och även kan ta emot människors längtan och gå med den till Gud i förbön.

Mitt främsta bidrag är att få vara med för att representera Blekinge. Kanske det faktum att jag kommer från en lite annan teologisk tradition än den lutherska kan vara ett bidrag. De jag tagit intryck av som har format min teologiska övertygelse fokuserar på korset och tjänandet av sin nästa som både Jesus och Paulus talar om på flera ställen och vikten av att detta kommer till uttryck i våra liv. Detta är inget som vi presterar själva utan den helige Ande gör det i och genom oss genom att vi låter oss formas till likhet med Jesus.

Jag vill arbeta både utåt och inåt. Men det är nog i riktningen inåt som tyngdpunkten ligger hos mig. Jag vill vara med och se människor försonas med Gud, varandra och sig själva.

Lars Johansson, Hörby

Jag är med i en värdgrupp och i kören i EFS Hörby och känner att jag vill börja lite annat.

Vad skulle du vilja se gå i uppfyllelse i Sydsverige inom de närmaste tio åren?

Jag längtar efter att se fler människor som tror på Gud.

Jag tror och hoppas att jag kan tillföra en del och lära mig mycket i det regionala utskottet. 

Annika Jonsson, Falsterbo

Mitt namn är Annika Jonsson. Bor nere i Falsterbo med min man Peter, tillsammans har vi 4 barn. Jag är utbildad internatföreståndare, har dock arbetat mest som egenföretagare.

Uppvuxen i Borås där jag var engagerad i SMU. Är medlem i United Öresundskyrkan Malmö sen 15 år. Under dessa år även varit med i ledarskapet för ICCC i Skåne. Sitter nu med i verksamhetsutskottet på Höllvikstrandsgården. Så under de närmsta 10 åren skulle jag vilja se att gårdarna alltmer blir en andlig oas för uppbyggelse och även en mötesplats för samtal och dialog för nutidsmänniskans existentiella frågor. Jag hoppas kunna ge energi till denna vision.

Markus Paulsson, Södra Sandby

Sedan flera år är jag ledamot i EFS-gården Höllviksstrands styrelse. År 2017 valdes jag in som ledamot i distriksstyrelsen och har fortsatt med det uppdraget sedan dess (samt i det regionala utskottet så länge det funnits). I mitt arbete på Lunds kommun ägnar jag mig åt att lösa miljö- och energifrågor.

Jag önskar se att EFS ska bidra till att samhället förvandlas så att vi kan vara en självklar samtalspartner i både stora och små frågor. Jag önskar också se att den goda barn- och ungdomsverksamheten fortsätter och att den också inspirerar till ett utökat arbete med unga vuxna. Min långa erfarenhet från en EFS-gård är viktig kunskap jag kan bidra med. I min profession arbetar jag med olika former av strategier, vilket jag naturligt kan bidra med till styrelsen och utskottet.

Ingvar Persson, Örkelljunga

Byggnadsingenjör, erfarenhet som missionär i Tanzania och lång erfarenhet av arbete i styrelser både lokalt och regionalt.

Jag längtar efter att se en blomstrande barn- och ungdomsverksamhet både i de lokala föreningarna och i regionen. Satsningar på unga vuxna och familjer som kan växa in i den lokala föreningen. Forma nya gemenskaper där Jesus står i centrum och mycket BÖN.

Har känt glädje i de besök jag fått vara med om i föreningar och vill fortsätta känna denna närhet även framöver. Hålla missionsengagemanget levande både nationellt och internationellt.

Kenneth Ferm, Lund 

Ordförande i lokal EFS-förening, Varit ledamot av EFS Riks styrelse, EFS i Sydsveriges styrelse samt ledamot av vårt regionala utskott.

Jag önskaer se att vi vänder den nedåtgående trenden för medlemstal. Nystart i stagnerade föreningar och nystarta föreningar. Det vill säga se människor och samhällen i Skåne och Blekinge förvandlade av Jesus.

Jag ärr ingen idespruta utan mer en som kan fånga/stjäla bra ideer och hjälpa till att förverkliga dem. Är mer byråkrat och administratör än känslomänniska, men vi behövs också.

Distriktsstyrelsen:

Sven E Johansson, Staffanstorp

Det blev 37 år som bankanställd i olika funktioner. I början av åren i banken blev det så att ”du som jobbar i bank kan väl bli vår kassör” och har det också varit sedan mitten av 60-talet.

Under en del år var jag ordförande och kassör i hemmaföreningen. Har även varit kontaktperson och bokförare i Höllviksstrandsutskottet från 1980 fram till gårdsföreningen bildas. Därefter blev jag bokförare under några år. Sedan bildandet av EFS i Sydsverige har det blivit styrelseuppdrag och under en del år – kassör.

För framtiden skulle jag önska och vilja se att både stora och små föreningar hjälps åt att göra Kristus känd i Blekinge och Skåne. Skulle jag bli vald blir väl mitt största bidrag som kassör eller något åt det hållet.

Göran Nilsson, Hörby

Jag är auktoriserad redovisningskonsult och har jobbat ett antal år med både våra gårdars och distriktets ekonomi.

Jag vill se verksamhet i hela vårt distrikt och gärna en satsning på de unga. Mitt främst bidrag är att jag känner till verksamheten väl och det kan kanske vara till nytta.

Björn Pettersson, Karlskrona

Sitter i Jämjö EFS styrelse, arbetar som föreståndare på Stenbräcka kurs- o lägergård.

Jag längtar efter att se att vi fortsätter med det uppdrag vi fått. Mitt främsta bidrag tror jag är att vara en kontaktlänk mellan det lokala och regionala EFS.

Markus Paulsson, Södra Sandby

se föregående sida

Ingvar Persson, Örkelljunga

se föregående sida