Riktad, Mötesplats och Årsmöte

text och bild: Kristoffer Lignell

Den 17 oktober samlades regionen i EFS kyrkan i Ängelholm för att hålla regional mötesplats och återuppta distriktet årsmöte från våren. Senare på kvällen sändes en special Riktadkväll då konferensdagen ställdes om, som mycket annat detta märkliga år. 

Dagen inleddes med regional mötesplats. För att säkerställa avstånd och säkerhet fanns de 42 ombuden på två platser, EFS kyrkan och S:t Mikael, sammanlänkade via videolänk. 

Presidiet bestod av Åsa Dencker som ordförande, Gunnel Andersson som vice ordförande och Margareta Cada som sekreterare. Förutom att välja ett nytt regionalt utskott, låg fokus på att beskriva regionens vision, mål och arbetsuppgifter samt ekonomin. Mot slutet avtackades de avgående utskottsmedlemmarna Jan Ebefeldt, Karin Göransson och Anna-Klara Castor, trots att den sistnämnda inte var på plats. 

Efter intagen lunch som bestod av portionsförpackad kycklingsallad, fortsatte dagen med att distriktets årsmöte återupptogs från den 25 april. De 35 ombuden som närvarade leddes genom ett snabbt årsmöte med få punkter av ordförande Lennart Albertsson, vice ordförande Gunnel Andersson och sekreteraren Margareta Cada. Även här avtackades de de avgående styrelsemedlemmarna. 

Då den årliga konferensdagen Riktad inte gick att genomföra som vanligt livesändes istället en Riktadkväll med temat ”Samhällen förvandlade” från EFS kyrkan i Ängelholm via Youtube. Evalotta Kjellberg, präst i EFS kyrkan i Örkelljunga ledde mötet. Musiken leddes av Mia Sandell, Marie Brandt Wilhelmsson tillsammans med sångare och musiker. En höjdpunkt var den specialskrivna sången som Mia Sandell komponerat utifrån EFS vision. Kvällen fortskred med ett panelsamtal mellan Lennart Albertsson, Lillemor Persson, EFS kyrkan i Örkelljunga samt medlem i EFS riksstyrelse och Jonas Ahlforn von Betzen, präst i Sörbykyrkan Örebro som sedan predikade. Kvällen avslutades med förbön och välsignelse ledd av Evalotta. 

Dagen gav en god eftersmak och någon sa under lunchen att: ”Detta var det bästa årshögtiden på länge, så många goda krafter som vill något. Det gör mig verkligen hoppfull”. 

På vår hemsida www.efssyd.org finns filmer från regional mötesplats samt Riktadkvällens möte.