MOD -att släppa taget eller hålla fast

text: Kristoffer Lignell

Lördagen den 6 mars arrangerar EFS i Lerberget och Kulla pastorat tillsammans med Sensus en fördjupningsdag via Zoom på temat: MOD – Att släppa taget eller hålla fast. 

– Det började som en längtan efter andlig fördjupning i församlingen berättar Jonas Engström, initiativtagare till dagen. 

Planeringen började i höstas och var tänkt att genomföras med de då rådande restriktionerna (50 personer). När de nya restriktionerna kom lades planerna på is. När församlingen började träffas till kyrkfika via Zoom blev det tydligt att många som brukade komma saknades. 

– Då kände vi att vi kan inte vänta ut pandemin, vi måste göra något nu. Vi ska komma ihåg att vi uppmanas till fysisk distansering, inte social, därför kör vi en dag via Zoom trots att det finns en ovana bland vissa och lite motstånd hos andra. 

Temat ”Mod” kom tidigt i planeringen. 

– Vi vill hitta ett tema som kändes relevant för hela vår församling, både för de som kommer ofta och de som kommer ibland. Till slut landade vi i motsatserna släppa taget och hålla fast. Många har fått tid att reflektera i pandemin. Vad vill jag släppa och hålla fast vid? Kändes klockrent när vi kunde få hit Britta Hermansson, Lennart Albertsson och Kristoffer Lignell  för att tala utifrån temat från olika håll. Vi ville belysa att vi kan leva modigt både genom att släppa taget och genom att hålla fast. 

Dagen är gratis och sker via Zoom med kortare föreläsninga, fika och samtal. Aktivitietet för barnen planeras också under dagen i parallellt Zoom-rum. 

Mer info om anmälan och tider finns här