Sänd -ett redskap till hjälp för lokala sammanhang

text: Iza Jönsson

EFS har skapat ett verktyg för att du och jag ska få reella verktyg att få till missionsbefallningen i praktiken. Ett verktyg för att få se Människor och samhällen förvandlade av Jesus. Kursen heter SÄND. 

Namnet anspelar på sändningen vi får stå i. Faderns sändning av oss till denna värld, precis som han sände sin son. (Joh 20:21) EFS har tagit det bästa av tidigare kurser: Växtkraft och TNA-kurs. (Tillväxt och Nyetablerings Akademin) och skapat ett 2-årigt program för dig och ditt team. Med en träff per termin och erfarna processledare leds du och ditt team genom ämnen som Vision, Mission och Lärjungaskap. En av träffarna besöker vi Anglikanska kyrkan i London. Det är en lärandeprocess som sätter ditt team och er kallelse i centrum. För att det ska bli verklighet blir ni givna en handledare och ges en struktur av uppföljning av era egna satta mål. Inför varje SÄND-träff har du sett förinspelad undervisning, vilken man tillsammans reflekterar över. Väl på plats ges mycket arbetstid för dig och ditt team att processa det ni sett på filmerna, och att verkställa ev. nya insikter i praktiken i er lokala gemenskap.

Jag själv har gått kursen med två olika team. Ett nyplanteringsteam och en lokal förening. Vid båda tillfällena var kursen avgörande för oss att komma framåt i vårt arbete. De främsta fördelarna jag upplevde var just att vi fick så mycket tid att arbeta som team. En sak som många gånger känns som en bristvara i vardagens ekorrhjul. Att gå kursen bredvid andra team var också en enorm styrka. Att få andras input på vårt arbete och ta emot förbön och tilltal av andra var avgörande. 

Ett år som detta, är det självklart att vi ställer oss frågor kring församling och lärjungaskap. 

Vad är omistligt i den kristna tron? Vad händer med oss som Guds folk om vi inte får träffas till gudstjänst? Hur är vi trogna missionsuppdraget om vi inte får träffa människor? Låt oss inte värja oss för dessa frågor, utan låt oss använda pandemi-tiden att finna svar. Så att vi är redo om och när restriktioner förändras. Tänk om Herren en tid som denna, ser hur sitt folk förbereder sig. Söker honom, mer än tidigare. Finner principer för församlingsliv som håller oavsett vad som möter oss. Tänk om han ser ett folk som förmedlar hopp likt aldrig förr. Kanske kan SÄND vara ett verktyg för att ni som lokal gemenskap lyckas med det.  

 Läs mer om Sänd här