Bibeldagar i Åsljunga

text: Lena Rosdahl bild: Helene Nilsson

Det var tredje gången gillt när EFS gården i Åsljunga den 4-8 oktober äntligen kunde genomföra sina Bibeldagar med temat ”Evighetsperspektiv i vardagen.” 34 helpensionsgäster deltog, och ovanligt många som kom bara över dagen, för att lyssna till de intressanta talarna.

Gemensamt tema för alla var: ”Ni är jordens salt – Ni är världens ljus”. Var finns budskapet om Jesus utanför kyrkans ofta täta väggar?

Robert Södertun berättade trosstärkande om den förföljda kyrkan i världen. Emma Cotterills berättade om människohandeln som pågår även i våra närområden. Lennart Nilsson hade ett underbart Bibelsamtal med oss. Han berättade om sin roll som andlig vägledare inom kriminalvården och betonade hur viktigt vårt eget trosliv är. Agneta Albertsson gav oss verktyg att hantera våra egna vardagsutmaningar och många var tacksamma för alla hennes kloka råd.

Agnetas man Lennart Albertsson talade om ”Gud och pengar” på ett personligt men också utmanande sätt. Vi fick också ha en skön kvällsstund omkring Lina Sandell, hennes liv och författargärning, tillsammans med Gösta Imberg som forskat på Sandell.

Redan första dagen lyssnade vi till kören ”Corona 7” som mitt under pandemins alla restriktioner fann nya vägar att framföra sina sånger till framför allt äldre som var ”instängda” i sina hem. På ett beundransvärt sätt visade Sara Engström från Ängelholm hur hon på ett pedagogiskt och mycket roligt sätt kunnat möta barnen framför deras skärmar under pandemin.

Vid fredagens nattvardsgudstjänst knöt Barbro Bjerle i sin predikan ihop veckans undervisning med konkreta råd utifrån Bibeln om hur vi kan vara jordens salt och ljus.

Dagarna var fyllda av givande undervisning, nära gemenskap, intressanta samtal och som alltid på EFS-gården, otroligt god mat och omvårdnad. Så även vid festmåltiden då vår kära verksamhetsledare Helene och hennes man Lennart höll i ett proffsigt och mycket uppskattat (men svårt) musikquiz.

EFS-gården i Åsljunga är en plats vi gärna återvänder till. Vi ber om Guds vishet, styrka och rik välsignelse över personal och verksamhet.