Prästfortbildning på Sundsgården

tex och bild: Kristoffer Lignell

Den 9-11 nov samlades ett 50-tal präster, predikanter och samarbetskyrkopräster från EFS Syd, Sydöst och Väst på vackra Sundsgården utanför Helsingborg för fortbildning under ledning av Mia Ström, chef på Sverigeavdelningen och lärare från Johannelunds teologiska högskola. Det var tre intensiva dagar av fördjupning, bön och gemenskap. 

EFS prästfortbildningsdagar för 2021-2022 har temat Jesus, individen och gruppen. 

Undervisningen var uppdelad i olika spår. James Starr, rektor på Johannelunds teologiska högskola, talade i tre pass om Nya strömningar i Jesusforskningen. Här sammanfattades den moderna Jesusforskningen och dess försök att nå fram till ”den historiske Jesus” där nutida forskning kritiserar en tidigare alltför skeptisk hållning till evangeliernas tillförlitlighet och antikens möjligheter för kunskapsförmedling. ”Vi behärskar inte Jesus. Men Jesus behärskar oss – med kärlek, sanning, förlåtelse, i omvändelse och förnyat liv!”

Lektor Stefan Lindholm hade tre pass om Omvändelsens teologiska process, en genomgång av omvändelsen som begrepp och erfarenhet utifrån bibeltexter, kyrkohistoria och det egna livet. 

Veronica Widell och Lars-Göran Sundberg höll tillsammans i spåret Teologiska grupprocesser -hur möts vi i de svåra frågorna som handlade om hur ledaren kan hantera konflikter i sig själv och i församlingen. Hur kan församlingarna bli själavårdande gemenskaper? 

Mia Ström talade utifrån Missionens process – vårt möte med Jesus som gåva till världen och Stefan Lindholm och Veronica Widell hade ett pass om förkunnelsen. 

Måltiderna och pauserna gav möjlighet till möten med gamla och nya kollegor och vänner. Sundsgårdens vackra miljöer och mat förhöjde upplevelsen liksom kvällarnas middagar och stunderna av mässa, bön och lovsång. 

EFS är en spretig rörelse vilket också är synligt bland medarbetarna. Samtidigt finns en sammanhållning och gemenskap som är speciell. Just därför är dessa dagar så viktiga, inte bara för undervisningen utan just för möjligheten att dela erfarenheter och bygga vänskapsband.