Medarbetarretreat

text: Patrik Bratt bild: Veronica Öjfelth Svartdahl

”Kom med mig bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite.” Dessa ord av Jesus till sina lärjungar var rubriken för en retreat som EFS i Sydsverige ordnade för medarbetarna i regionen.

Under ett par dagar i oktober fick vi möjlighet att vara stilla inför vår Herre och möta Honom och oss själva i tystnaden. Retreaten leddes av Runar Eldebo som är pastor, verksam inom Equmenia.

Som präst eller pastor är man sitt eget verktyg. Man använder sig själv och det som man fått av Herren i sin kallelse. Därför är det viktigt att ta hand om sig själv, både att studera och växa, men även att ta perioder när man söker Gud i avskildheten och lyssnar till Honom och även till sig själv. Det är viktigt att lyssna både utåt och inåt. 

Det är viktigt att få till en rytm i livet. Retreaten hade en rytm som bygger på tidegärden. Tidegärden är en liturgisk böneform, där man vid bestämda tider under dygnet ber med texter ur Bibeln, främst Psaltaren och de tre nytestamentliga lovsångerna.

Dagen började med morgonmässa och fortsatte med vägledning, lunch, fika, vägledning, kvällsmat, vesper och completorium. Mellan dessa fasta bönetider fanns gott om tid för sig själv och Herren. Vi fick även möjlighet till personlig vägledning av Runar. Av vägledningen, som var bra, tar jag med mig ett par saker: ”Allt som behöver sägas är redan sagt.” ”Vi står på andra människors axlar.” Det finns människor som har väglett oss till där vi är idag. Det finns inget nytt som vi behöver säga om evangeliet. ”Att vara med om Gud.” ”Att det skall vara på riktig.” Jag tar även med mig Eldebos pedagogiska grep: ”Här är jag.” ”Detta är min väg.” ”Hur ser din väg ut?”

För mig personligen betydde dessa dagar mycket. Jag gick in i retreaten med önskan om att få möta Gud på riktigt. Och det vill jag påstå att jag fick. Jag fick även möta mig själv på ett sätt som var både smärtsamt och läkande.

Till sist vill jag rikta ett stort tack till dem som gjort retreaten möjlig. Höllviksstrandsgården var en fantastisk plats att vara stilla inför Herren på. Ett stort tack till er som arbetar på Gården. Och ett stort tack till Daniel Svensson och Carl Skarin som planerade och genomförde retreaten. Jag hoppas det inte var den sista utan att det blir fler. Jag rekommenderar dig, präst eller lekman att någon gång åka på retreat. Det är en fantastisk möjlighet att få lyssna både till Herren och även till sig själv.

Patrik Bratt, pastor i Kristofferskyrkan, Karlshamn och EFS Jämjö