Ungdomsgudstjänster

Under hösttermin så planerade jag in tre ungdomsgudstjänster när KUNG, vår ungdomsgrupp, samlas. Många av ungdomarna dyker inte upp på söndagens gudstjänst av många olika anledningar. Men ungdomar behöver mer av Guds ord och bön i sina liv. På KUNG har vi annars alltid en kvällsandakt. Gudstjänsterna ligger på en annan tid än söndag förmiddag och har musik som ungdomarna lättare kan relatera till. 

Vi sökte bidrag från ”Saltgruvan” för att kunna ha gött ”kyrkfika” och att för kunna kalla människor från andra församlingar för att betjäna i lovsång eller undervisning. 

Längtan är att ge unga tillfälle att möta Gud och få förvandlade liv.

Vi har haft två gudstjänster hittills och de som kommer trivs. Den 26 nov är den sista för denna termin. Hur det blir nästa får vi se!

Anna Sköld, vikariernade ungdomsledare i EFS-kyrkan i Helsingborg