EFS Sydsveriges mål för 2030

”Alla föreningar når nya människor och generationer med evangeliet”. Så lyder ett av de mål som EFS Sydsverige har antagit, med slutdatum år 2030. Nu är målen på väg att färdigställas, så att de kan börja omsättas i handling.  Här ges en bakgrund till målen i samtal med Lennart Albertsson, regional missionsledare.

Mål för 2030 – vad handlar det om?

– Vi sätter mål för åtta olika perspektiv, eller områden. EFS har ju tre uppdragsformuleringar: Leva Mission, Växa i lärjungaskap och Forma kristna gemenskaper. De tre ville vi skulle genomsyra våra mål. Sen valde vi internationell mission – det är och har alltid varit en viktig del för EFS. Vi kommer också ha mål för bön och andliga gåvor. Ett annat handlar om samverkan och ekumenik, där samverkan gäller Svenska kyrkan och ELM, medan ekumenik står för det breda arbetet med andra samfund. Sen har vi två mål som är ganska allmänna, men ändå viktiga: medarbetare och ekonomi. Så vi har mål för alla åtta dessa perspektiv.

Som exempel på mål lyfter Lennart ett av målen under rubriken Bön och andliga gåvor: “Bön är alltid ett naturligt sätt att inleda/avsluta en samling med”.

Kan du ge andra exempel på mål?

– Ett väldigt utmanande mål finns under rubriken Leva Mission: “Alla föreningar når nya människor och generationer med evangeliet”. I det ligger för mig inte bara en förhoppning, utan också en förväntan på föreningarna att ha ett sådant driv. Att de når nya människor.

Vad är bakgrunden till att regionen sätter dessa mål?

– En fråga jag fått höra ganska ofta, i Sydsverige liksom i andra regioner, är “Vad ska vi med regionen till?” Utifrån tidigare lokalt, ideellt arbet kan jag också själv vittna om att man kanske inte alltid ser fördelarna med en region. Så därifrån kom tanken att etablera: “Vad är det regionen ska göra? Vilka roller ska vi ha i pusslet med lokalt, regionalt och nationellt?”.

– Innan jag fick den här tjänsten hade jag ett utredningsuppdrag för regionen – våren/sommaren 2019. Då kom jag fram till att det skulle vara bra med en tydligare struktur – dels kring den här tjänsten, men även för regionen i stort. Därför skapade vi en processkarta (se bild): ett koncept jag ärvt från tidigare arbetslliv, vilket utgörs av ett antal verb. I den kartan fanns det tre saker som det regionala utskottet äger: skapa vision, sätta mål och följa upp. Måldelen är ett sätt att förtydliga vad vi drömmer om och vad vi vill se. En vision som Människor och samhällen förvandlade av Jesus  kan man stämma in i alla dagar i veckan, men vad betyder den i praktiken?

– År 2030 tyckte vi kändes lagom långt fram i tiden. Målen fungerar som riktningsgivare för föreningarna och för oss som arbetar regionalt.

När blir målen klara och vad händer sen?

– De är klara nu. Det som återstår att göras är en sammanfattande dokumentation som kan publiceras.

Vissa mål verkar ganska optimistiska – t.ex. att öka antalet medlemmar fastän alla frikyrkor har en nedåtgående trend. Hur tänker du om det? 

– De siffermässiga målen som ur ett historiskt perspektiv låter väldigt utmanande, om dem tänker jag att jag gillar när man sätter nästan utopiska mål – mål som är väldigt svåra att nå till, som man inte bara kan göra med lite “tur”. T.ex. att “vi blev femtio fler därför att det flyttade in femtio från Norrland”. Att målet är så högt satt kräver att vi gör något annorlunda.

Text & bild: Jonatan Rantzer