Olof Schelin – utvecklingsansvarig för EFS Blekinge

Vid sidan om sin tjänst i Möllebackskyrkan, Karlskrona, har Olof i höst börjat en 20-procentig tjänst på regionen, som utvecklingsansvarig för EFS Blekinge.

Vad innebär din nya tjänst?
– Det handlar om att utveckla de lokala sammanhangen som finns. Stötta, stärka, hjälpa, inspirera och svetsa samman varandra för att utvecklas i sitt uppdrag att sprida Jesus i Blekinge.

Hur gör man det – vad blir dina första prioriteringar?
– Något konkret som vi gör nu är EFS Blekinge-konferensen. Vi hade en i våras och det följs upp nu i oktober. Sen kommer den igen i mars 2024. 

Beskriv EFS Blekinge – hur ser det ut idag?
– Vi har fyra större föreningar: i Karlskrona, Listerlandet, Karlshamn och Jämjö. Sen så har vi små föreningar – vissa har bara bibelstudium, andra har gudstjänst en gång i månaden.

Vad behöver Blekinge? Hur ser du vägen framåt?
– Först och främst tror jag det viktigaste är att befästa vad en kristen kyrka är och bygga det i de lokala sammanhangen. Arbetar och verkar vi efter de principer som Bibeln beskriver? Då tänker jag: förkunnas evangeliet, bygger vi gemenskap, har vi bönen, har vi brödbrytelsen? Det kan se olika ut hur vi gör det men att de källorna finns där, för de har alltid funnits där. Att väcka det och att alltid ha evangeliet bärande. Och evangeliet är inte vad vi gör utan det är vad Jesus Kristus har gjort för oss. Det är min övertygelse att om det alltid förkunnas så tror jag att det väcker människors hjärtan. Evangeliet förvandlar oss till att också dela vidare. Och utmaningen där är väl hur varje lokalt sammanhang kan hitta sin väg att nå ut med evangeliet.

Text: Jonatan Rantzer