På spåret

Höstens medarbetardag bjöd på dressincykling, med start i Broby. På eftermiddagen blev det workshop om kommunikationsstrategi, såväl som lokala vittnesbörd och bibelstudium.

Det är en solig dag när femton medarbetare ger sig av på en skranglig räls för att trampa de sex kilometrarna till Glimminge. På dressinerna sitter man två och två – den ene cyklar och den andre är passagerare. Bromsarna ger knappt någon effekt, så det är viktigt att hålla avstånd. Som tur är märks ingen trafik på de korsande vägarna.

På Glimminge station blir det fika, omgivna av skog och gamla tågvagnar. Strax intill flyter Helge å, och vi passerar en gammal stenbro. Många av medarbetarna i Sydsverige saknar arbetskamrater på sin arbetsplats, och det är värdefullt att få utbyta erfarenheter och tankar kring stort som smått.

Miljöombyte kan vara till hjälp för att få nya idéer. På eftermiddagen drar vi nytta av detta när vi spånar idéer för en kommunikationsstrategi för regionen. Flera av oss delar erfarenheten att det är en tröskel att ta till sig information, även när den finns tillgänglig. Hur ska vi nå ut till människor som badar i information?

Michael Rastas och Tomas Åkesson delar vittnesbörd från EFS-kapellet i Lund och EFS-kyrkan i Hörby. I Lund finns glädjen att ha många studenter aktiva. Samtidigt brottas man med den ständiga utmaningen med studenter som lämnar staden, vilket gör att medlemmarna byts ut. Michael uppskattar att sedan han började för sex år sen är det 80-90 procent av den gudstjänstfirande församlingen som har bytts ut. I Hörby jobbar man med regelbundet stöd till ekonomiskt/socialt utsatta, vilket resulterat i att flera personer gått Alphakurs och även kommit med i föreningen. I höst väljer man att jobba med ett tolvstegsprogram, vilket går under det informella namnet “Anonyma Syndare”.

Dagen avslutas med att Evalotta Kjellberg leder ett bibelstudium från Amos bok, vilket mynnar ut i bön och fika. Jag slås av hur EFS Sydsverige är en rörelse med både mångfald och fokus – vackert att se.

Text: Jonatan Rantzer
Bild: Jonatan Rantzer & Margareta Cada