Utbyte mellan generationer

Lördagen den 14 oktober var det äntligen dags för regionens konferens Riktad. Uppslutningen var god, med ca 190 vuxna och drygt 50 barn. Förmiddagen bjöd på soligt väder över Malmö, när deltagarna strömmade in. Här kommer några glimtar från dagen.

Förmiddagsgudstjänst

Temat för dagen var Kristen i en splittrad tid. På förmiddagsmötet satte den regionala missionsledaren Lennart Albertsson tonen, med en reflektion över vår samtid. Om samhället har enats om mänskliga rättigheter, som visserligen är något gott, så går evangeliet om Jesus Kristus långt utöver detta, och väcker anstöt. Berth Löndahl tog utgångspunkt i ormens fråga från 1 Mos 3: “Har Gud verkligen sagt … ?”. Löndahl menade att i vår tid har detta ifrågasättande eskalerat, för nu finns inte Gud ens med i frågan längre. 

Seminarier

Efter lunchpausen var det dags för seminarier. Ett av dem hölls av några från Salt Sydsveriges styrelse, på temat Kristen i handling. En av huvudfrågorna var hur unga vuxna kan välkomnas i församlingen.

– Det känns som att när man fyller tjugoett kastas man ut, utbrast Axel Hörestrand – en av seminarieledarna.

På detta följde en fråga från en av deltagarna:

– Vad kan man då göra för att unga vuxna ska känna sig välkomna?

Axel lyfte spontant två punkter:

1. Tiden. För ungdomar passar det inte att fira gudstjänst kl. 10 på förmiddagen.
2. Att bjuda in i grupp, då ungdomar är “gruppdjur”.

En annan synpunkt var att ungdomar önskar transparens och autenticitet.

Av de tre övriga seminarierna leddes ett av Jovanna Dahlgren, på tema könsdysfori. Det blev ett av dagens mest uppskattade inslag och upplevdes både välgrundat och relevant.

Panelsamtal

En av dagens höjdpunkter var ett panelsamtal med representanter från fem olika generationer. Oskar Arleon var moderator och panelen bestod av Gun Lyckander, Niklas Månsson, Rebecca Albertsson, Melker Stefansson och Ester Axéll. Några röster från samtalet:

– Man behöver faktiskt inte göra det svårt för att verka proffsig, tyckte Ester Axéll apropå hur man kan anpassa gudstjänsten bättre för barn.
– Jesus är väldigt enkel och kan vi inte skapa en gudstjänst som är enkel så behöver vi fundera, reflekterade Rebecca Albertsson på samma tema.
– Jag längtar efter en kaxigare kyrka, där man vågar säga vad men tycker, sa Melker Stefansson.

Kvällsmöte

Kvällens gudstjänst inleddes med lovsång ledd av Johanna Victorén och ett team från EFS-Kapellet i Lund. Carl Skarin predikade utifrån Hebreerbrevets tolfte kapitel:

– Se på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare.

Carl tillämpade dessa ord på EFS och uppmanade oss att inte se tillbaka – på hur Jesus varit upphovsman till den väckelse som låg till grund för EFS. Jesus är också trons fullkomnare och utifrån detta uppmanade Carl oss att ha självförtroende för vad Gud vill fortsätta göra genom EFS. Tyngdpunkten i predikan låg sen i uppmaningarna från vers 14, om att “sträva efter fred och helgelse” (trots att Carl erkände att det senare kan vara ett lite svårt ord för en lutheran). Kvällen avslutades i en mässa ledd av Jonas Nordén.