Distriktsföreståndaren har ordet

Jesusvardagsliv

För en tid sedan fick jag ett spännande möte på tåget på väg hem från jobbet. Ett arbetslag från en församling var på väg hem från en konferens och vi samtalade om vad de varit med om. En av dem uttryckte att tanken om att likna Jesus, som hon mött i något av föredragen på konferensen, var ny för henne. Hon såg det som en orimlig tanke att själv likna Jesus, och därför inget hon ens strävade efter. Vi fortsatte samtalet och gav lite olika perspektiv på saken. Samtalet fick mig att fundera över hur det blev så här. Hur kan  en anställd i kyrkans kärnverksamhet, i stora delar ha missat kyrkans grundläggande vision? Visionen är Jesus och ett liv som lärjunge i hans efterföljd. Nära Jesus för att han mer och mer ska färga av sig på oss och vi mer och mer likna honom. Visst kan det verka som en orimlig tanke, men om vi förskjuter kyrkans mål till något annat än ett livsförvandlande lärjungaskap, är vi då en kristen kyrka längre?

När Jesus befaller lärjungarna att vänta i Jerusalem på smörjelse till kraft så är det inte något han har tänkt bara för vissa som har lust till lite extra.

Det är inte en resurs bara förbehållet vissa, utan menat för alla och det beskrivs också hur alla får del. Det berättas hur: ”De höll alla ut i bön och förväntan”. Vidare att: ”Då Pingstdagen kom var de alla samlade! (Inte bara apostlarna) och att ”Alla uppfylldes av Helig Ande!”.

Du kanske undrar: ”Varför behöver jag bli fylld med den helige Ande?”

Men vi kanske först ska fråga oss: Hur ser det liv ut som lever det mänskliga livet helt uppfylld av Anden? För att ana svaret på den frågan måste vi se på Jesus liv. Det är det livet vi läser om i evangelierna. Det är så Jesus lever. Ett liv helt uppfyllt av Guds Ande och beroende av Andens ledning och kraft. Jesus är det bästa exemplet på ett naturligt övernaturligt liv!

Jag tror att den vanligaste bönen bland oss kristna i Sverige är bönen Hjälp!

Vi ber nog ofta något i stil med: ”Gud hjälp mig. Du har varit så god och frälst mig av nåd och jag har ju gjort så gott jag kan, men hjälp mig så att jag kan litet till”. Jag tror att många kristna som tonar ner tanken på lärjungaskap och livsförvandling gör det för att de upplever det som alltför krävande. Och egentligen har de ju en poäng där. Bibeln är helt klar på att det kristna livet är helt omöjligt för oss att leva i egen kraft! Det är bara en som kunnat leva det livet fullt ut och det är Jesus! Nu är det glada budskapet att genom den helige Ande vill Jesus leva det livet i dig och mig. Nåden öppnar alltså möjligheter också på detta område. Om du vill leva ett liv som liknar Jesus så kan du ju försöka att göra det själv, ta i allt vad du kan men du kommer aldrig att ens komma i närheten. Men det finns en annan väg. Det finns en hjälpare! Jesus vill att du ska bli fylld av hans liv, hans kraft, hans möjligheter. Han vill genom den Helige Ande uppfylla dig med möjligheterna att leva ett naturligt övernaturligt ”Jesusvardagsliv”.

Hur får jag då del av detta liv och hur kan jag öppna för Guds Ande i mitt liv?
Här kommer tre tips från coachen:

Längtan

När Jesus i Bergspredikan lyfter det vi kallar för ”saligprisningarna” så säger han inte salig är den som är mätt och trätt, nöjd och lite skönt tillbakalutad. Nej! Jesus hävdar att salig är den som hungrar och törstar! Den ska bli mättad! Vad jag får av Gud är alltså kopplat till min egen längtan, min hunger och desperation efter honom. Jag behöver välja att söka mig till Gud. Närma mig mina djupa behov och min  längtan. Jag är övertygad om att Gud vill ge, men han längtar efter att längtas efter!

Man kan säga hur mycket som helst om den helige Ande – och ändå kan inga ord förmedla vad det innebär när Gud verkar i ens hjärta. Den enda gränsen för hur mycket gott han gör oss, det är den gräns som vi själva sätter för hans verkan.

Sanning

Magnus Malm skriver att ”Sanningen är alltid en kontaktyta med Gud!” Gud, som älskar sanning, möter dig där du är, inte där du borde vara!

Tänk om vi skulle våga möta Gud precis som vi är, just där vi är, äkta, ärligt. Det är kanske då vi får möta honom precis som han är?

Gud kopplar med vår äkthet och med den nakna sanningen om oss.

Öppenhet

Vi öppnar helt klart för mötet med Gud när vi lägger ner vår agenda och säger: -Som du vill Gud, på ditt sätt! Jesus säger att ”Vinden blåser vart den vill… så är det med var och en som är född av anden”. Jag är rädd för att vi nog har rätt mycket kontrollbehov. Vi vill gärna ha mer av Gud i våra liv, men på vårt sätt och lagom mycket.

Om du verkligen inte vill ta emot mer av Guds Ande så kan jag ge dig ett tips. Arrangera och bestäm precis hur det ska gå till. Om du har kontroll på allt, så kan du vara ganska lugn att Gud håller sig på mattan. Medan en ”kom som du vill” attityd välkomnar Guds handlande i våra liv.

Den helige Ande, Hjälparen, är en person som Jesus har sänt till dig för att du ska få hjälp. Han har all den kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning som Jesus själv hade i sitt liv och som vi så väl behöver. Se inte på Anden som något abstrakt, utan sök en relation med honom, och sök hans ledning för ditt liv. Låt dig uppfyllas av Anden!

Jesus sa: ”Om du visste vad Gud har att ge, då skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten.”

Bön: Kom Helig Ande, lev ditt liv, ditt ”Jesus-vardagsliv”, i mig!


September 2017

 När jag handlar mjölk i affären brukar jag titta på paketets datummärkning som visar både förpackningsdag och bäst före datum. Jag är mest intresserad av bäst före datumet så att jag vet att vi hinner använda den innan den blir gammal. Förpackningsdagen är jag inte alls lika intresserad av eftersom det inte spelar mig så stor roll vilken dag mjölken hamnade i sin förpackning.

Mission har inte lika tydlig datummärkning som mjölken. Men finns det en bäst före dag och en förpackningsdag också för mission? En del företrädare för kyrkan tycks mena att mission har ett utgånget datum och har blivit gammal och oanvändbar. De menar att kyrkan inte ska ägna sig åt att försöka omvända dagens människor till tro på Jesus utan snarare bekräfta människor och att var och en blir salig på sin privata tro på Gud. Jag menar att mission absolut har ett bäst före datum, och det närmar sig, men att det datumet sammanfaller med dagen då Jesus kommer åter hit till jorden. Missionen är gammal först när Jesus kommit tillbaka. Vi kan ju fråga oss vad vi tror att Jesus då kommer att säga till vår generation kristna i Sverige. Kommer vi att få höra: ”-Jag förstår att ni tog det lugnt med mission. Uppdraget jag gav gällde ju främst de första lärjungarna och inte i er moderna upplysta tid. Och vad fint ni tonade ner budskapet om korset så att ni kunde bekräfta alla andra religioner och ismer.” Nej, det finns inget som tyder på en sådan respons från Jesus. Jag hoppas att Jesus får anledning att säga: ”-Ni var svaga, men antog ändå uppdraget och blev starka vittnen för mig och evangeliet. De gåvor jag gav förvaltade ni modigt och osjälviskt. –Bra gjort!”

Men om denna vision ska bli verklighet så tror jag att det är viktigt att vi ägnar lite uppmärksamhet åt den andra delen av datummärkningen på mission, nämligen förpackningsdagen. Vi har ett urgammalt evangelium som håller än och uppdraget att bära det till människor idag, men vi behöver fundera över hur vi förpackar och distribuerar det. Evangelium gör sig bäst med så enkel förpackning som möjligt och levereras som färskvara. Jämför med hur vi får det urgamla vattnet levererat som färskvatten i kranarna hemma! Kan det vara så att vi har gamla förpackningar där evangeliet lagrats för länge? Behöver vi låta Gud processa det i oss på nytt innan vi kan leverera? Behöver vi, precis som förpackningsindustrin, arbeta med att minska och förenkla förpackningarna för att innehållet ska framträda och visa sig relevant?

Jag tror att Gud älskar och längtar efter gemenskap med varje människa. Därför behöver vi förpacka och dela evangeliet på enkla och relevanta sätt och hjälpa människor att finna en personlig tro på Jesus. Vi behöver förnyelse i våra liv och församlingar. Vi behöver församlingar, både nya och gamla, som lever nära Jesus, nära människor, mitt i vardagen. Så får allt fler möjligheten att lära känna, komma till tro på, älska och följa Jesus i Sverige idag.

”.. ni är mitt brev, och det är skrivet i era hjärtan och känt och läst av alla människor. Det är ju uppenbart att ni är ett brev från Kristus, utskrivet av mig, inte med bläck utan med den levande Gudens ande, inte på tavlor av sten utan i era hjärtan, på tavlor av kött och blod. 2 Kor 3:2-3