Distriktsföreståndaren har ordet

Mötet med trädgårdsmästaren

Efter en ovanligt kall påsk är nu våren i antågande vilket är både härligt och lite besvärligt. För många av oss kommer tiden framöver att handla en del om trädgårdsarbete. När du gör vår-fint i trädgården så kan du veta om att du är i gott sällskap. Faktum är att Påskens budskap om den tomma graven har en del med trädgårdsarbete att göra och Jesus själv framstår som trädgårdsmästare. För att se kopplingen behöver vi en snabb repetition av historien.

Gud skapade världen och han såg och sa att den var god, precis så som hans tanke från början. Bibeln beskriver att människan skapas för att leva i en trädgård, en underbart god plats. I denna trädgård lever människorna hela liv i hela relationer och umgås utan hinder med Gud själv.  Från början så står det att Gud vandrade i trädgården med de första människorna. Han var från början den store trädgårdsmästaren, skaparen av allting. Efter fallet där människan valde synden och vänder Gud ryggen och människan förvisas ur trädgården och lever allt sedan dess som otrygg främling och allt elände som vi har omkring oss kommer in.

Sen händer det fantastiska att Jesus kommer och han visar hur Gud verkligen är, stundtals chockerande och omtumlande för dem som möter honom. Han talar om och praktiserar Guds rike som egentligen inte är något annat än Guds perfekta vilja. Budskapet om riket skakar om på alla möjliga plan, sjuka helas, människor befrias, hoppet tänds och människor upprättas. Jesu budskap var revolutionerande och makterna i den här världen kunde inte hantera honom. Han får betala med sitt liv. Han dör uppspikad på ett kors med orden ”förlåt dem” på sina läppar. Men det slutar inte där. Något han talat om för sina lärjungar vid flera tillfällen var detta att han faktiskt skulle dö och inte bara det, han skulle uppstå. Han har till och med vid ett tillfälle när han just uppväckt sin vän Lasarus från döden kallat sig själv för ”uppståndelsen och livet”.

Jesu uppståndelse är inte bara en häftig grej i raden av många andra han gjorde, det är inte bara en enastående avslutning på Jesus jordiska gärning. Alla han förlåtit, alla under, alla befrielser, alla människor som Jesus upprättat pekar fram mot uppståndelsen. Allt får sin mening genom den. Precis allt syftar fram mot uppståndelsen.

När Johannes berättar om påskdagen beskriver han hur Maria från Magdala står utanför graven och gråter. Först möter hon två änglar, men sen möter hon Jesus själv. Först känner hon inte igen honom, men när han säger: ”Maria”, då känner hon igen hans röst, den trygga, kärleksfulla Jesus som hon lärt känna. Det är verkligen han. Det står liksom i förbifarten att hon tror att det är trädgårdsmästaren hon möter. Jag anar att Johannes inte bara vill berätta att Maria misstog sig om vem hon mötte. Jag tror att Johannes menar att Maria på ett djupare plan faktiskt ser helt rätt. Hon möter verkligen trädgårdsmästaren. Hon möter den återupprättade personliga relationen med Gud själv, just så som det var i den första trädgården.

Johannes säger i sitt evangelium att Jesus är Ordet från begynnelsen. Nu är Jesus uppstånden från de döda, historien vänder och upprättelsens tid har kommit. Den nya skapelsen bryter nu fram. Först och främst handlar det om människors upprättelse men Nya testamentet stannar inte där, den bild som målas upp är den av alltings upprättelse. Hela kosmos påverkas. Trädgårdsmästaren är tillbaka för att upprätta världen!

Gud har faktiskt redan från första början haft planen att återlösa den skapelse om vilken han en gång sa att den var god.
Jesus manar oss i Markus evangelium och säger:
Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen” (Mark 16:15)
Centralt i detta evangelium som går ut till hela skapelsen är detta att graven är tom!

Det är om Påskdagens morgon som Psaltaren 2:7 profeterar: ”Du är min Son, jag har i dag fött dig.” Jesus som återuppstånden är den förstfödde från de döda. Han kom tillbaka med livet i behåll för att aldrig mer dö. Han kom tillbaka med nycklarna till döden och dödsriket och säger: ”Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evigheter” (Upp 1:18).

Vi är kallade att vara Guds ambassadörer och medarbetare för att föra ut uppståndelsens kraft till en väntande värld. Varje gång vi i lydnad till Kristus väljer att bli kanaler för Guds rike och handla i kärlek och kreativitet, varje gång som rättvisan segrar, varje gång som fred och rättfärdighet sprider sig, varje gång människor upprättas, familjer helas och frestelser besegras så är uppståndelsens kraft verksam!

Den i påsken förlösta uppståndelse-kraften pekar i sin tur fram emot den dag som hela skapelsen står på tå inför. Dagen då Trädgårdsmästaren kommer tillbaka för att slutligen upprätta allt!

—————————————————————————-

Ny organisation – ny rörelsefrihet – nya rörelsemönster

Kanske har du hört att vi i EFS just nu står i en process av omorganisation, eller så har du inte hört och kanske inte tycker att det spelar så stor roll. Vad spelar det egentligen för roll hur vi organiserar oss? Man kan väl säga att organisationen i sig inte är viktig, men att den kan ha ett viktigt syfte. EFS syfte är att ”främja Kristi rikes tillväxt”. Vi ska försöka att ha den absolut bästa möjliga organisationen som ger goda förutsättningar och redskap för att utföra missionskallelsen i vår tid. Därför tror jag att det kan vara läge att nu se över hur vi organiserar och vara beredda att göra om, finna bättre sätt och våga förändras. Vårt distrikt, EFS Sydsverige, har för avsikt att gå in i EFS nya organisation. I korthet innebär det att EFS-distriktet blir en region som ingår i riksorganisationen. Som en region kan vi fortsätta verksamheten med en lättare organisation med större rörelsefrihet. Vi samordnar resurser och kompetens kring ekonomi och administration för att frigöra resurser för det direkta missionsarbetet. Ibland är det läge att bryta upp från något invant för att gå in i något nytt. Jag tror att vi är i det läget nu.

”När Jesus vandrade längs Galileiska sjön såg han två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön, för de var fiskare. Han sade till dem: ”Kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare.” Genast lämnade de näten och följde honom. Han gick vidare och såg två andra bröder, Jakob, Sebedeus son, och hans bror Johannes. De satt i båten med sin far Sebedeus och gjorde i ordning sina nät. Han kallade på dem, och genast lämnade de båten och sin far och följde honom.” (Matteusevangeliet 4:18-22 SFB15)

Jesus kallade lärjungarna till ett modigt uppbrott för att gå in i något nytt – Kom och följ mig. Det var en kallelse som verkligen utmanade dem att släppa kontrollen men också gav dem nya möjligheter, satte dem i rörelse för att främja Kristi rikes tillväxt. För att få rörelsefrihet att gå i denna mission behövde de modet lämna något gammalt och invant för att gå nya vägar och finna nya rörelsemönster. De första kristna kom att kallas för ”vägens folk” mycket för att den Jesusrörelse som de var del av var en resande och vandrande missionsrörelse. Jag tror att vi, som mer har blivit väggarnas folk, behöver fundera på hur våra rörelsemönster ser ut och hur vi kan se Jesusrörelse och Gudsrikestillväxt i vår tid. Jag tror inte att vi finner möjligheterna och lösningarna enbart i att organisera om. Men jag tror heller inte att vi gör det utan ny organisation. Min vision för EFS nya organisationen är att hängiven Jesusefterföljelse ger oss rörelsefrihet och nya rörelsemönster som får forma EFS som organisation för att främja Kristi rikes tillväxt. Låt oss be om modet att släppa kontrollen och lita på den helige Andes fantastiska förmåga att leda oss som rörelse, ge rörelsefrihet och forma nya rörelsemönster.

—————————————————————————————-

Bilden kan köpas på meandmyhousestore.com. Där hittar man även motivet på olika artiklar.

Du är grym

Nu har jag varit ett år i tjänsten som distriktsföreståndare för EFS Sydsverige. Det har varit ett mycket händelserikt år sedan jag tillträdde i februari 2017 och jag har upplevt det som att detta första året har gått väldigt fort. Efter ett år kan jag inte hävda att jag är ny på jobbet längre och jag har kommit in i och lärt känna att jag trivs med jobbet. Samtidigt händer det så mycket nytt och oväntat hela tiden vilket gör att det bitvis gäller att fortsätta att vara ny på jobbet och nyfiken på allt det nya och att se möjligheter.

Att arbeta som distriktsföreståndare är onekligen en utmanande tjänst och det är lätt att känna sig otillräcklig. Jag tror inte att det är farligt att känna otillräcklighet. Jag tror till och med att det kan vara nyttigt att känna det o:et. ”Det är O:et i ordet som gör det”, som de sjöng i mitt favorit barnprogram ”fem myror”. Jag menar inte att vi inte behöver känna en god självkänsla och ha ett lagom stort självförtroende. Det tror jag är väldigt viktigt och har en sund portion av det själv. Över mitt skrivbord hänger en tavla med ett budskap som säger: ”ÄLSKAD – VÄRDEFULL – DYRBAR – OCH ALLMÄNT BRA” som en påminnelse för att jag inte skall glömma att jag är just det.

Men, att känna sig tillräcklig kan lätt blåsa upp ett inre högmod i oss och leda oss till att tro att vi klarar oss bra själva och inte behöver någon hjälp från andra och inte heller Guds hjälp. När vi påminns om vår otillräcklighet bör vi samtidigt påminna oss om Guds tillräcklighet och andras vilja att räcka-till oss sin hjälp. Jag fick för en tid sedan en uppmuntrande lapp med en hälsning och ett bibelord från en vän och kollega som skriver: Du är grym! På rätt plats – i rätt tid. Ge inte upp din frimodighet – den skall rikligen belönas! Och glöm aldrig bort ”vår hjälp är i Herrens namn, han som har gjort himmel och jord.” (Ps 124:8)

Den hälsningen behövde jag och jag har läst den många gånger sedan den först landade på mitt skrivbord. Vi behöver nog alla mer uppmuntran. Vi mår bra av att regelbundet få höra att vi är älskade, värdefulla, dyrbara och allmänt bra. Paulus säger: ”Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra” och jag tror att det ligger en enorm kraft i uppmuntran. Men vi behöver samtidigt också påminnas om att vi är allmänt otillräckliga och det finns ingen motsättning i att vara allmänt bra och samtidigt allmänt otillräcklig om vi är i Guds, den tillräckliges, hand. Om vi bjuder in Jesus i vår otillräcklighet så är jag övertygad om att ” Han som verkar i oss med sin kraft förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka”. (Ef 3:20)
Så nu skickar jag hälsningen vidare med uppmuntran till dig:

                           Du är grym! På rätt plats – i rätt tid.
            Ge inte upp din frimodighet – den skall rikligen belönas!
Och glöm aldrig bort ”vår hjälp är i Herrens namn, han som har gjort himmel och jord.”

 

————————————————————————————————————————————

December – Immanuel – Gud med oss

Vi är i adventstiden och gör oss på nytt redo för julfirandet. Låt oss stanna upp för frågan: Hur långt är du beredd att gå för någon annan? Hur långt är vi beredda att gå för att rädda en relation? Jag fascineras över hur långt Gud är beredd att gå! Gud är på ett överraskande sätt personligt engagerad och fast besluten att själv gå hela vägen för att möta oss! Julens budskap är att Gud i sin kärlek gör allt för att rädda och återupprätta relationen med oss.

Vi lever i en tid då varaktiga relationer ofta devalveras och alltför ofta värderas utifrån om det ger dig något. Till oss kommer julens evangelium med ett radikalt annorlunda budskap. Gud vill ha en evig relation med oss och är så till den grad angelägen att nå oss, att han själv blir människa!

Att Gud blev människa handlar om Gud som den store ombörjaren. Vi ser ett dilemma i att Gud vill börja om på nytt, börja om från början men samtidigt ha med och bevara det gamla. Den gamla mänskligheten hade spårat ur. Allt sedan våra första urföräldrar hamnade man snett och kom allt längre bort från Gud. Gud sände profeter för att varna dem och föra dem tillbaka, men det var som att bota symptomen istället för själva grundorsaken. I det läget hade Gud förstås kunna börja om på nytt med en ny skapelse och en ny mänsklighet. Kanske hade vi gjort det, om vi varit skapare; fungerar det inte första gången så kasserar vi det och börjar på något annat.

Men så gör inte Gud. Det han en gång skapat och gett liv håller han fast vid. Det är inget alternativ att börja på en ny mänsklighet, men inte heller att bara fortsätta sända profeter för att lappa och laga. Lösningen blir att Gud kommer själv i egen hög person. Och han kom inte till oss utifrån, han blev en av oss, en del av mänskligheten.

Renoveringen börjar inte utifrån och in utan inifrån och ut.

Nu handlar det inte om att snygga till fasaden eller angripa symptomen utan att verkligen gå till roten med människans problem. Jesus är bäraren av det nya rättfärdiga in i det gamla. Han föddes in i mänskligheten, han blev ett barn till Maria. Han övertog hennes gener och hennes drag. Men samtidigt är Jesus helt unik, han har ingen jordisk far, hans far är Gud själv. I Jesus får hela mänskligheten en nystart. Gud börjar om från början samtidigt som den gamla mänskligheten finns med.

Jesaja om talade Guds budskap till Israels folk för 2700 år sedan, ord som kan tala till oss än idag. ”Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram.. För ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Far, Fridsfurste.” Jesaja 9:2,6

Kanske det är så att även du upplever hur du vandrar i ett mörker, att du är inblandade i konflikter av olika slag. Då har det här barnet fötts även för din skull för att du ska se ett stort ljus.

Budskapet är att Gud inte kasserar något. Han kasserar inte dig för att du misslyckas.

Du kanske har försökt att lappa och lag på ditt liv utan att något har hänt, några förbättringar kan du inte se. Men Gud är inte den som står utanför och påtalar dina fel och brister. Han vill istället leva i ditt liv, bygga sitt liv i dig inifrån och ut. Jesus Kristus är prototypen för den nya människan, ”den förstfödde i hela skapelsen”. Han är den fullkomliga människan. Han lever det liv som du och jag borde ha levt, utan fel och brister. Han gör det i vårt ställe och vi får ta detta till oss, räkna det som vårt liv.

I jul firar vi inkarnationens mysterium, att Gud blev människa. Och skälet till att Gud blev människa är nog djupare och större än vad vi kan förstå. Men på sätt och vis behöver vi inte förstå det heller. Vi behöver inte förstå hur medicinen verkar som läkaren skriver ut åt oss. Det räcker med att vi tror att han vet vad han gör så att vi tar den. Vi behöver inte förstå hur Gud gör för att frälsa oss, det räcker med att tro det och i bön ta emot det.

Hur långt är du beredd att gå? Vi skulle nog sagt att tiden var ute och att relationen var körd, men Guds ord säger att ”när tiden var inne sände Gud sin son”. Julevangeliet berättar om en Gud som inte väljer en kylig relation på distans utan går hela vägen för att möta dig och mig där vi är. När Gud själv går hela vägen för att möta oss blir ett av hans namn Immanuel, ”Gud med oss”.

”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.

Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans eget, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.”

Johannesevangeliet 1:1-5, 9-12

—————————————————————————————

November  – Läsarrörelse på nytt

När EFS bildades var det i en rörelse som bland annat kännetecknades av att man läste Bibeln. Det heter om dem som kom att kallas ”läsare” att de ”i stället för att deltaga i lättsinniga nöjen använde sin lediga tid, särskilt söndagsaftnarna, till att flitigt läsa Bibeln”. Man läste Bibeln i ett nytt evangeliskt ljus och man delade ordet i predikningar, med varandra i hemmen och levde ut konsekvensen i förvandlade liv som kom att förvandla hela samhällen och beröra stora delar av vårt land med väckelse.

Jag har hört att vinterkräksjukan redan är på gång. Usch! Jag vill inte ha den! Kanske har du liksom jag erfarit hur denna räliga sjuka helt tar musten ur en. Det blir liksom ingen kraft kvar till någonting och på kort tid blir man fullständigt utslagen. När vi inte får i oss någon mat blir vi till slut helt däckade!

Jesus säger att: ”Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun.” Bibeln innehåller kraft och energi till liv med våra liv som destination. Liksom vi behöver äta mat för att ha fysisk uthållighet och styrka behöver vi Bibeln för att ge styrka och energi till vår inre människa.

Vi firar den Lutherska reformationen och en av de absolut vikigaste punkterna var just Bibelns och bibelbrukets centrala plats i kristen tro. Luther menade att kyrkan ägnade alldeles för mycket kraft åt onödiga eller direkt felaktiga saker och att det var viktigt att gå till källan, nämligen Bibeln. Alla skulle kunna läsa Bibeln själv, på sitt eget språk, och bibelläsningen och förståelsen uppvärderades. Reformationen hjälpte oss att se Bibelns betydelse men framför allt vem som verkligen är Guds levande ord, nämligen Jesus Kristus. Luther kallade Kristus för Bibelns kärna och stjärna, och menade att varje bibeltext måste läsas i ljuset av Kristus, av att Gud blev människa för världens skull, och att frälsningen inte är beroende av människors gärningar utan enbart av Guds nåd genom Kristus.

Jesus är det levande Ordet, ordet och löftet som fick liv och kropp – ”ordet blev kött”. Guds kärlek till oss är alltså inte tomma ord, inget snack med lite verkstad. Gud har lagt handling bakom sina ord när Ordet blev människa.

När Jesus sedan talar till människor, talar han inte med tomma ord eller meningslöst snack. När Jesus talar väcker det liv – upprättar och befriar, tröstar och ger mod, provocerar och förbryllar.

Petrus utbrister: ”Herre, till vem skulle vi gå?” ” Du har det eviga livets Ord.” Men hur går vi till Jesus? Jo, bland annat genom att läsa Bibeln.

Genom sitt ord skapade Gud himmel och jord. Han talade och det varde! Gud både välsignar och förbannar genom just, ord. Guds ord är inte bara atmosfäriska rörelser som skapar sympatiska vibrationer i örats innandöme där det sätter fart på hammaren, städet, stigbygeln. Inte heller är Guds ord begränsat till svart på vitt; prickar, streck och märkliga krumelurer av bläck på ett papper.

Bibeln är Guds ord och den kreativa kraft som härbärgerar och genomför Guds vilja i varje tid och plats, i varje individ och gemenskap där Guds ordet ges utrymme.

Är vi medvetna om vilken oerhörd kraft vi kommer i kontakt med när vi tar del av Gudsordet? Vilket sprängstoff det är för nyskapelse, förvandling och förändring? När Gud sänder sitt ord, smälter det frusna (Ps 147:18). När han talar, går helande och upprättande kraft ut. ”Han sände sitt ord och han botade dem” (Ps 107:20).

Vi kan läsa i Hebreerbrevet 1:3 att: ”Sonen….uppehåller allt genom sitt mäktiga ord”.

”Ty Guds ord är levande och verksamt” (Hebr 4:12). Tänk att Bibeln är Guds ord. Vilken nåd, vilken rikedom och vilken resurs för oss som vill se Guds rike komma. Vi vet, att när vi öppnar våra biblar utsätter vi oss för en extremt positiv risk att Gud ska tala till oss. Gud har gett oss sitt tilltal, en oändligt rik källa att ösa ur, med allt vad Bibeln innehåller av liv, uppmuntran och förmaning. Men Guds ord är mycket mer än så, det är levande och verksamt. Det är en verksam substans som bär Guds egen närvaro in i våra liv.

Om vi verkligen vill att Guds kraft ska sätta oss i rörelse så behöver vi öppna våra liv för Guds Ord och på nytt bli en läsarrörelse!

———————————————————————————-

Oktober – Jesusvardagsliv

För en tid sedan fick jag ett spännande möte på tåget på väg hem från jobbet. Ett arbetslag från en församling var på väg hem från en konferens och vi samtalade om vad de varit med om. En av dem uttryckte att tanken om att likna Jesus, som hon mött i något av föredragen på konferensen, var ny för henne. Hon såg det som en orimlig tanke att själv likna Jesus, och därför inget hon ens strävade efter. Vi fortsatte samtalet och gav lite olika perspektiv på saken. Samtalet fick mig att fundera över hur det blev så här. Hur kan  en anställd i kyrkans kärnverksamhet, i stora delar ha missat kyrkans grundläggande vision? Visionen är Jesus och ett liv som lärjunge i hans efterföljd. Nära Jesus för att han mer och mer ska färga av sig på oss och vi mer och mer likna honom. Visst kan det verka som en orimlig tanke, men om vi förskjuter kyrkans mål till något annat än ett livsförvandlande lärjungaskap, är vi då en kristen kyrka längre?

När Jesus befaller lärjungarna att vänta i Jerusalem på smörjelse till kraft så är det inte något han har tänkt bara för vissa som har lust till lite extra.

Det är inte en resurs bara förbehållet vissa, utan menat för alla och det beskrivs också hur alla får del. Det berättas hur: ”De höll alla ut i bön och förväntan”. Vidare att: ”Då Pingstdagen kom var de alla samlade! (Inte bara apostlarna) och att ”Alla uppfylldes av Helig Ande!”.

Du kanske undrar: ”Varför behöver jag bli fylld med den helige Ande?”

Men vi kanske först ska fråga oss: Hur ser det liv ut som lever det mänskliga livet helt uppfylld av Anden? För att ana svaret på den frågan måste vi se på Jesus liv. Det är det livet vi läser om i evangelierna. Det är så Jesus lever. Ett liv helt uppfyllt av Guds Ande och beroende av Andens ledning och kraft. Jesus är det bästa exemplet på ett naturligt övernaturligt liv!

Jag tror att den vanligaste bönen bland oss kristna i Sverige är bönen Hjälp!

Vi ber nog ofta något i stil med: ”Gud hjälp mig. Du har varit så god och frälst mig av nåd och jag har ju gjort så gott jag kan, men hjälp mig så att jag kan litet till”. Jag tror att många kristna som tonar ner tanken på lärjungaskap och livsförvandling gör det för att de upplever det som alltför krävande. Och egentligen har de ju en poäng där. Bibeln är helt klar på att det kristna livet är helt omöjligt för oss att leva i egen kraft! Det är bara en som kunnat leva det livet fullt ut och det är Jesus! Nu är det glada budskapet att genom den helige Ande vill Jesus leva det livet i dig och mig. Nåden öppnar alltså möjligheter också på detta område. Om du vill leva ett liv som liknar Jesus så kan du ju försöka att göra det själv, ta i allt vad du kan men du kommer aldrig att ens komma i närheten. Men det finns en annan väg. Det finns en hjälpare! Jesus vill att du ska bli fylld av hans liv, hans kraft, hans möjligheter. Han vill genom den Helige Ande uppfylla dig med möjligheterna att leva ett naturligt övernaturligt ”Jesusvardagsliv”.

Hur får jag då del av detta liv och hur kan jag öppna för Guds Ande i mitt liv?
Här kommer tre tips från coachen:

Längtan

När Jesus i Bergspredikan lyfter det vi kallar för ”saligprisningarna” så säger han inte salig är den som är mätt och trätt, nöjd och lite skönt tillbakalutad. Nej! Jesus hävdar att salig är den som hungrar och törstar! Den ska bli mättad! Vad jag får av Gud är alltså kopplat till min egen längtan, min hunger och desperation efter honom. Jag behöver välja att söka mig till Gud. Närma mig mina djupa behov och min  längtan. Jag är övertygad om att Gud vill ge, men han längtar efter att längtas efter!

Man kan säga hur mycket som helst om den helige Ande – och ändå kan inga ord förmedla vad det innebär när Gud verkar i ens hjärta. Den enda gränsen för hur mycket gott han gör oss, det är den gräns som vi själva sätter för hans verkan.

Sanning

Magnus Malm skriver att ”Sanningen är alltid en kontaktyta med Gud!” Gud, som älskar sanning, möter dig där du är, inte där du borde vara!

Tänk om vi skulle våga möta Gud precis som vi är, just där vi är, äkta, ärligt. Det är kanske då vi får möta honom precis som han är?

Gud kopplar med vår äkthet och med den nakna sanningen om oss.

Öppenhet

Vi öppnar helt klart för mötet med Gud när vi lägger ner vår agenda och säger: -Som du vill Gud, på ditt sätt! Jesus säger att ”Vinden blåser vart den vill… så är det med var och en som är född av anden”. Jag är rädd för att vi nog har rätt mycket kontrollbehov. Vi vill gärna ha mer av Gud i våra liv, men på vårt sätt och lagom mycket.

Om du verkligen inte vill ta emot mer av Guds Ande så kan jag ge dig ett tips. Arrangera och bestäm precis hur det ska gå till. Om du har kontroll på allt, så kan du vara ganska lugn att Gud håller sig på mattan. Medan en ”kom som du vill” attityd välkomnar Guds handlande i våra liv.

Den helige Ande, Hjälparen, är en person som Jesus har sänt till dig för att du ska få hjälp. Han har all den kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning som Jesus själv hade i sitt liv och som vi så väl behöver. Se inte på Anden som något abstrakt, utan sök en relation med honom, och sök hans ledning för ditt liv. Låt dig uppfyllas av Anden!

Jesus sa: ”Om du visste vad Gud har att ge, då skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten.”

Bön: Kom Helig Ande, lev ditt liv, ditt ”Jesus-vardagsliv”, i mig!


September 2017

 När jag handlar mjölk i affären brukar jag titta på paketets datummärkning som visar både förpackningsdag och bäst före datum. Jag är mest intresserad av bäst före datumet så att jag vet att vi hinner använda den innan den blir gammal. Förpackningsdagen är jag inte alls lika intresserad av eftersom det inte spelar mig så stor roll vilken dag mjölken hamnade i sin förpackning.

Mission har inte lika tydlig datummärkning som mjölken. Men finns det en bäst före dag och en förpackningsdag också för mission? En del företrädare för kyrkan tycks mena att mission har ett utgånget datum och har blivit gammal och oanvändbar. De menar att kyrkan inte ska ägna sig åt att försöka omvända dagens människor till tro på Jesus utan snarare bekräfta människor och att var och en blir salig på sin privata tro på Gud. Jag menar att mission absolut har ett bäst före datum, och det närmar sig, men att det datumet sammanfaller med dagen då Jesus kommer åter hit till jorden. Missionen är gammal först när Jesus kommit tillbaka. Vi kan ju fråga oss vad vi tror att Jesus då kommer att säga till vår generation kristna i Sverige. Kommer vi att få höra: ”-Jag förstår att ni tog det lugnt med mission. Uppdraget jag gav gällde ju främst de första lärjungarna och inte i er moderna upplysta tid. Och vad fint ni tonade ner budskapet om korset så att ni kunde bekräfta alla andra religioner och ismer.” Nej, det finns inget som tyder på en sådan respons från Jesus. Jag hoppas att Jesus får anledning att säga: ”-Ni var svaga, men antog ändå uppdraget och blev starka vittnen för mig och evangeliet. De gåvor jag gav förvaltade ni modigt och osjälviskt. –Bra gjort!”

Men om denna vision ska bli verklighet så tror jag att det är viktigt att vi ägnar lite uppmärksamhet åt den andra delen av datummärkningen på mission, nämligen förpackningsdagen. Vi har ett urgammalt evangelium som håller än och uppdraget att bära det till människor idag, men vi behöver fundera över hur vi förpackar och distribuerar det. Evangelium gör sig bäst med så enkel förpackning som möjligt och levereras som färskvara. Jämför med hur vi får det urgamla vattnet levererat som färskvatten i kranarna hemma! Kan det vara så att vi har gamla förpackningar där evangeliet lagrats för länge? Behöver vi låta Gud processa det i oss på nytt innan vi kan leverera? Behöver vi, precis som förpackningsindustrin, arbeta med att minska och förenkla förpackningarna för att innehållet ska framträda och visa sig relevant?

Jag tror att Gud älskar och längtar efter gemenskap med varje människa. Därför behöver vi förpacka och dela evangeliet på enkla och relevanta sätt och hjälpa människor att finna en personlig tro på Jesus. Vi behöver förnyelse i våra liv och församlingar. Vi behöver församlingar, både nya och gamla, som lever nära Jesus, nära människor, mitt i vardagen. Så får allt fler möjligheten att lära känna, komma till tro på, älska och följa Jesus i Sverige idag.

”.. ni är mitt brev, och det är skrivet i era hjärtan och känt och läst av alla människor. Det är ju uppenbart att ni är ett brev från Kristus, utskrivet av mig, inte med bläck utan med den levande Gudens ande, inte på tavlor av sten utan i era hjärtan, på tavlor av kött och blod. 2 Kor 3:2-3