En 100-årsfest!

Det var hennes skolfröken som lärde henne spela orgel. Under 70 år använde Elsie Olausson denna gåva och spelade på EFS-föreningens gudstjänster. Hon lärde sig hela koralboken för att när hon kom till gudstjänst vara beredd att spela vadhelst som prästen önskade. Hennes tjänande speglar den lilla missionsföreningen i Jämjö som just fyllt 100 år.

elsieolaussonI början av oktober samlades man i Jämjö för att fira EFS-föreningen. Många som inte hade setts på länge mötte upp denna festkväll. Leif Gustafsson berättade glimtar från sina 20 år som pastor i föreningens 100-åriga historia, en femtedel av föreningens verksamhetstid, 1984-2004.

Man gick även ännu längre bak i tiden. Ingemar Olofsson, som med hjälpefss-1946 av sin far, Oskar Olofssons stora arkivsamling över Jämjö EFS berättade på ett levande sätt om hur föreningen utvecklats under de 100 år som gått. Föreningen startade med samlingar i hemmen för att sedan 1916 bilda en formell förening. Till att börja med samlades man i mellanskolans lokaler i Jämjö men beslut togs snart att köpa in godtemplarlokalen på Ljusberga 1, som tomten då hette, för 3500:-. Antalet medlemmar ökade och 1946 var man ett 100-tal medlemmar.

Birgit Sjöström intervjuades om hur det var i ungdomsgruppen ”Friska vindar” i föreningens barndom. Det var många väl dokumenterade samlingar och möten och det kom inte på fråga att gå på danstillställningar och andra världsliga arrangemang. Det var tufft för de nyomvända som inte hade något stöd hemifrån då det var stor skillnad mellan de troende och de icketroende

Under 1960-1980-talen hade föreningen ett blomstrande barn och ungdomsarbete. Denna tid kom att betyda mycket för de som deltog och flera av dem har gått vidare som präster, diakoner och andra tjänster inom kyrkan.

patrikbrattPatrik Bratt som arbetar som pastor idag avslutade festkvällen med en andakt där han poängterade vikten av att använda backspegeln ibland men noterade även vikten av att se fram emot det som ska komma.

EFS-föreningen är idag enkel och jordnära. Den sticker inte ut i samhället men är en plats dit människor gärna kommer och tar en kopp kaffe under de olika marknadsdagarna och under loppisen. Många äldre i byn berättar att de gått i söndagsskolan i EFS-kyrkan när de var barn. EFS-kyrkan är en trygg och ofarlig plats helt enkelt.

Samarbetet med Svenska kyrka är nära och blir bara bättre och bättre, man håller på att växa ihop på olika sätt. Man stöttar varandras verksamheter och kompletterar varandra. Exempelvis har man haft Alphakurser ihop och man sammanlyser vissa gudstjänster. Medlemmarna i EFS-föreningen går även till Svenska kyrkan och tvärtom. Det är ett samarbete som verkligen fungerar.

Livsluft gratulerar Jämjö på 100 års dagen och önskar all välsignelse framöver!

Text: Björn Pettersson, Helena Eriksson
Foto: Björn Pettersson, arkiv