Jonatan Rantzer: Fokuserad och kopplad

I år är det tjugo år sen jag konfirmerades, efter läger på EFS-gården i Åsljunga. Åren dessförinnan hade jag fått upp ögonen för kristen tro, och konfalägret stärkte det intresset. Någon månad efter lägret, när höstterminen skulle dra igång, fick jag ett telefonsamtal. Killen i luren (även känd som Kristoffer Lignell) berättade att det skulle startas en ungdomsgrupp i EFS-Kapellet i Lund. Jag minns inte detaljerna, men frågan till mig var: ”Vill du komma dit?” Svaret blev ja, och jag fick en lokal kristen gemenskap.

I arbetet med detta Livsluft-nummer har jag kommit att tänka på ett uttryck från den brittiske missionsvetaren Michael Moynagh: fokuserad och kopplad kyrka (eng. focused-and-connected church). Termen utgår från att kyrkan består av olika mindre gemenskaper. Till exempel en enkel EFS-förening, en bönegrupp eller ett konfaläger. Dessa små gemenskaper mår bra av att fokusera på en viss målgrupp: ett konfaläger riktar sig till konfirmander och en bönegrupp kanske är bara för män. Samtidigt är det viktigt att de små gemenskaperna kopplar till ett större sammanhang. Ett exempel på det är hur jag efter mitt konfaläger blev inbjudan till en ungdomsgrupp. Tack vare att lägret var kopplat till EFS så blev det både möjligt och naturligt att bjuda in mig. På liknande sätt är syftet med regionens läger och mötesplatser att vara ett stöd för den enskilda EFS-föreningen.

I detta nummer ges exempel på två fokuserade gemenskaper: konfalägren på Åhusgården och EFS-gården i Åsljunga.  Genom intervjuer får vi lära känna några av årets konfirmander. De delar med sig av vad som berört och vad lägren fått betyda. För den som undrar vad som händer efter lägret, finns även en intervju med några av förra årets konfirmander. Vidare presenteras ett forum för att koppla an: höstens Riktad-konferens. Ett innehållsrikt program förbereds för den 14 oktober i Malmö och därför ges utrymme att bekanta sig med det. Temat är Kristen i en splittrad tid, och genom en intervju med ett par av de medverkande ges en glimt av hur det kommer till uttryck, i ett seminarium om skola och normer.

Visionen för EFS Sydsverige är att se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Med andra ord, att vara ett nätverk av fokuserade och kopplade gemenskaper, som tillsammans når ut med evangeliet till nya individer och sammanhang, i Blekinge och Skåne. Vad är din roll i det uppdraget?

Jonatan Rantzer, kommunikatör EFS Sydsverige