Articles by Helena Eriksson


 Grundläggande kallelser…

Med våren kom också Bibeldagar på EFS-gården i Åsljunga. Robert Södertun ledde bibelstudierna på ett intressant och pedagogiskt lättfattligt sätt. Lätt är det dock inte…
Ungdomarna ger tillbaka

Under en kväll på Livskraft Syd förvandlades matsalen på Sundsgårdens folkhögskola till en härlig missionsmarknad. Deltagare från lägret sprudlade av idéer om hur man kunde…