Ett spännande år ligger framför!

Tankar och idéer. Möjligheter att tänka nytt, gå framåt, skapa och utveckla. Hur ska EFS i Sydsverige arbeta i framtiden för att sprida Guds rike i Skåne och Blekinge? Det är vad EFS i Sydsveriges styrelse kommer att arbeta med efter årsmötet, ett årsmöte som är väldigt viktigt för vad som ligger framför oss.

EFS i Sydsveriges styrelse har tagit ett inriktningsbeslut angående de föreslagna organisationsförändringarna och det är att Sydsveriges ska gå in den nya organisationen i januari 2019. Det betyder att vare sig årsmötet beslutar att det ska bli så eller ej, blir det ett spännande år för styrelsen under 2018.  Just nu arbetar valberedningen (se bilden ovan; Per Behrens, Calle Jarbo och Katarina Andersson, fattas på bilden gör Elisabeth Fäldt) med att hitta personer som vill sitta med och föra EFS i Sydsveriges arbete framåt under året som kommer.

Styrelsen har en stor utmaning i att hitta en modell för hur EFS i Sydsverige ska jobba i framtiden som del i ett EFS. Det är också viktigt att vara lyhörd för föreningarnas synpunkter i denna situation. En praktisk fråga att lösa är hur man skall hantera och utveckla de fastigheter man äger/är delägare i, det är en diskussion som redan är igång.

Elisabeth Fäldt

Detta år är det fyra platser i styrelsen som ska fyllas och valberedningen är redan i full gång med att diskutera möjliga ersättare och man tittar även till vilka gåvor och kunskaper som behövs inför det nya som man står i. Elisabeth Fäldt är valberedningens ordförande:

– Det är några av styrelsemedlemmarna som suttit länge och känner att nu är det dags för någon ny att ta över, säger Elisabeth. Vi skulle gärna vilja ha med någon yngre, någon som lämnat Salt-verksamheten för inte alltför länge sedan. Det är viktigt. Vi skulle gärna också vilja ha representanter från de större föreningarna med i styrelsen.

Elisabeth tillägger:

– Vi behöver människor som vågar tänka nytt, som vill vara med och arbeta med verksamheten. Om organisationsförändringen går genom försvinner det ekonomiska arbetet och det blir möjlighet att arbeta på ett annat sätt. Man kommer att kunna fokusera mer på verksamheten än man kan idag. Går beslutet inte igenom måste styrelsen arbeta med nya frågor om hur man ska förhålla sig till övriga EFS.

Erik Arvidsson, ledamot i EFS i Sydsveriges styrelse, håller med och tillägger:

– Att sitta med i styrelsearbete innebär alltid att man behöver balansera stabil ordning med utveckling. Nu har vi en möjlighet att fundera mer kring utvecklingen av vårt arbete i distriktet. Det är ganska öppet med vad vi kan göra för att fortsätta framåt.

Det blir en nystart för EFS i Sydsverige oavsett vilket beslut som tas och nu ska styrelsearbetet fyllas med nya tankar och idéer. Låter det som något som du vill finnas med i eller känner du någon som är intresserad? Kontakta i så fall valberedningens ordförande på epostadress: elisabeth.faldt@telia.com

Text: Helena Eriksson
Foto: Carina Brandt, privat, Helena Eriksson