Människor och samhällen förvandlade av Jesus

Inbjudan till alla medlemmar i EFS Sydsverige

Om vi alltid gör som vi alltid har gjort hade vi varit kvar i stenåldern.
Genom förändring skapar vi möjligheter. Därför har vi valt att rikta oss direkt till dig. EFS Sydsverige genomför en organisationsförändring, för att bättre förverkliga vårt missionsuppdrag, och nu har vi möjligheten att göra något nytt. Vi står inför ett historiskt skifte där du behövs och din röst är viktig. Tillsammans genomför vi förändringen. Kom och tala om vilket EFS du vill ha!

EFS distriktsstyrelse vill därför träffa dig vid något av följande tillfälle:

21 januari kl 18:00 i Listerkyrkan, Sölvesborg
22 januari kl 18:00 i Möllebackskyrkan, Karlskrona
31 januari kl 19:00 i Röke EFS missionshus
4 februari kl 18:00 i EFS-kyrkan i Hörby
5 februari kl 18:00 i EFS-kyrkan i Ängelholm
7 februari kl 18:00 i EFS-kyrkan i Helsingborg
14 februari kl 18:00 i Betaniakyrkan i Malmö

Välj den plats eller datum som passar dig bäst!

EFS vision: ”Människor och samhällen förvandlade av Jesus”
Hur kan det bli verklighet?

Här kommer några frågor som ni gärna får samtala om inom föreningarna före våra träffar.

  • Hur ser ni inom föreningen möjligheten att förverkliga visionen?
  • På vilket sätt kan ni göra det?
  • Vill ni göra det som egen förening eller tillsammans annan/andra föreningar?
  • Finns det någon/några som inom föreningen som speciellt brinner för detta?
  • Behöver ni hjälp med visionsarbetet eller kan ni göra detta själva?
  • En av förändringarna vi vill genomföra är att vi vill dela upp regionen i olika missionsområden. Känns det bra?
  • Känner ni att det missionsområde som ni föreslagits tillhöra är naturligt eller önskar ni ingå i ett annat område? (Se bilaga)
  • Varje område kommer få att utse en eller flera personer som ska ingå i ett regionutskott som tillsammans med regionledaren ska leda regionen. Finns dessa personer hos er?
  • Hur ser medlemsutvecklingen ut hos er?

Anmälan: Anmäl dig på hemsidan, till 0451-38 80 70 eller till info@efssyd.org så vi vet hur många som kommer.

Bifogas:
– Ett förslag på hur vi delar upp regionens föreningar i olika missionsområde

Kom! Var med och påverka. Välkommen!