En viktig uppgift

Personalrådet i EFS Sydsverige inbjöd alla lokala arbetsledare till en dag av information och samtal om det viktiga uppdrag de som arbetsledare har. I deras uppdrag ingår att arbetsleda de anställda som finns i respektive förening. Det handlar om arbetstider, arbetsmiljölagen och avtal men även om de anställdas hälsa. Uppdraget är oerhört viktigt och personalrådet finns där som stöd i de olika frågorna. 

Under dagen gick man bland annat igenom arbetsmiljöpärmen, som fick mycket beröm, man pratade om tidrapporter om nya avtal och man pratade även om förslaget till den nya organisationen och hur det kommer att påverka de anställda.

20160924_110739

Karin Olbers

En viktig punkt var informationen om organisatorisk och social arbetsmiljö som Karin Olbers, medlem i personalrådet, höll i. Hon tog upp psykisk ohälsa och frågan om vad det egentligen är. Genomgången var grundlig och mycket uppskattad:

– Jag lärde mig mer på den här genomgången än när jag var på en heldagskurs i ämnet genom jobbet, utbrister Thomas Jansson, arbetsledare i EFS Röke.

20160924_123525

Erik Svahn, Ann-Louise Håkansson, Margaretha Sturesson

De arbetsledare som är närvarande är alla mycket engagerade och samtalet om deras uppgift sinar aldrig.

– Den största utmaningen med att arbetsleda en anställd men i en frivilligposition för mig är tiden, säger Thomas. Det kan vara svårt att identifiera vad som behöver göras och när man väl gör det kan det  vara överspelat.

 

Oscar Hedman, ordförande i EFS-kyrkan i Ängelholm, fortsätter:

– Man måste erkänna för sig själv och för andra att man har blivit tilldelad rollen som arbetsledare och då även förstå det ansvar som kommer med det.

Alla är överens om att när det går bra är det ett ansvar man gärna har men det kan bli en skrämmande uppgift när något går fel. 

Annika W Gunnarsson, ekonomi- och personalchef på EFS riks har valt att åka ner från Uppsala och finns med denna dag.

– Vi har inte denna arbetsfördelning på riks med lokala arbetsledare så jag tyckte det var intressant att få finnas med här och lyssna, säger Annika. Inför strukturförändringarna behöver vi på riks få mer förståelse för hur det fungerar lokalt. Två gånger per år håller EFS riks ett arbetsgivarforum för distriktens ansvariga för anställda där de kan bolla med varandra och ställa frågor men det här är helt annat. Mycket intressant!

20160924_125205

Bengt Jakobsson och Kristina Karp

Bengt Jakobsson har varit ordförande i Personalutskottet sedan de bildades i slutet av 90-talet.

– Vi ville inbjuda till en sådan här dag för att klargöra vad ansvaret som arbetsledare innebär, säger Bengt. Att förmedla ut vilka bestämmelser som gäller är avgörande. Det är viktigt att den anställde vet vem som är dess arbetsledare så man vet vem man ska gå till. Sedan är det lika viktigt att EFS Sydsverige vet vem som är arbetsledare i de olika föreningarna så vi kan få ut information till rätt personer.

Jan Karp från Möllebackskyrkan i Karlskrona har varit arbetsledare i många år. Han tycker att distriktets stora uppgift i denna fråga är att utvecklas så vi blir en bättre arbetsgivare.

–  Tydlighet inger trygghet, säger Karin Olbers och håller med.

Klart är att dagen är viktig för arbetsledarna. Det samtalas genom hela dagen, under fika och lunch, om frågor som gäller arbetsledarskap. EFS Sydsverige är mycket tacksam för att vi har frivilliga med hjärta för dessa frågor som erbjuder sin tid till att finnas där för våra anställda.

Text och foto: Helena Eriksson