Riktad 2021

text och bild: Kristoffer Lignell

Efter förra årets digitala Riktad var det en stor glädje att kunna samlas på plats i EFS-kyrkan i Ängelholm för årets upplaga av Riktad. Temat för dagen var ”Gemenskapens glädje” och dagen var fylld av både gemenskap och glädje med flera gäster som förgyllde dagen. 

Dagen inleddes med sång efter vilken regionala missionsledaren Lennart Albertsson gav en lägesrapport för regionen och dess arbete som exempelvis förberedelserna inför EFS årskonferens nästa år. Han uppmanade deltagarna att ”nå sin målgrupp” och ställde frågan vad som händer i en släkt när mormor kommer till tro?

Sedan var det dags för dagens första gäst i form av EFS internationella missionssekreterare Erik Johansson att predika och dela berättelser från missionsfälten. Starka berättelser från bland annat Indien och Irak blandades med en uppmaning att vara missionärer där vi är. 

Musiken och tilbedjan leddes under dagen av Krisitina Hübsch, Lund och Claes Lindvall, Malmö. 

Efter gemenskap och lunch fortsatte dagen med ett seminarium kring existentiell hälsa av Anna-Klara Castor, kurator på Glimårka folkhögskola. Anna-Klara delade med sig av både forskning och egna erfarenheter av existentiell hälsa med fokus på hur kyrkan och de lokala församlingarna redan bidrar till existentiell hälsa och att det är viktigt att fortsätta med detta arbete. 

Efter fikat följde sedan tre valbara seminarium. Erik Johansson ledde ett seminarium där han gav en fördjupad bild av EFS internationella missionsarbete. Lillemor Persson var samtalsledare för ett seminarium om att hitta och utveckla goda andliga vanor med Evalotta Kjellberg, Daniel Svensson och Joel Jarbo. I ungdomslokalerna ledde Helena Eriksson ett samtal kring kreativitet och skapande med Lennart Albertsson, Helsingborgskonstnären Veronika Danielsson, musikern Elna Stoll och Kristoffer Lignell.  

Dagen avslutades med en kvällsmässa där Affinity gospel choir sjöng, Magnus Lennartsson predikade och Olof Schelin celebrerade.

 Det var en dag fylld av glädje över att få samlas till gemenskap och tillbedjan!