Kyrkans bekännelse: den helige Ande

text: Joel Jarbo bild: Kristoffer Lignell/Wikipedia

När de första kyrkomötena formulerat tron på Jesus från Nasaret som Gud inkarnerad fortsatte man att dra konsekvenser av denna tro. Om Jesus är Gud vad säger det om hans moder Maria? Och hur ska vi förstå den helige Ande? Är Anden också Gud? I den tredje, och sista delen, i vår serie om den apostoliska trosbekännelsen vägleder Joel Jarbo, komminister i Lerbergets kyrka, oss genom trosbekännelsens tredje huvuddel om den helige Ande. 

Min tid som truckförare på City gross huvudlager var intressant och lärorik. Jag fick bland annat ta truckkortet och lära mig köra olika varianter av truckar. Alla fordon var eldrivna  med stora batterier som kunde väga upp mot ett ton. Batterierna behövde laddas varje dag och när det blev dags fick man köra till laddningsstationen som låg i ett avskilt rum långt bort från lagrets personalutrymmen. Jag tyckte alltid det var lite läskigt att gå in i laddningsrummet då jag fått lära mig att batterier frigör vätgas och syrgas vid laddning. Om vätgasen blandas med syrgas (eller luft) bildas ett farligt ämne som heter knallgas. Denna gas är osynlig och luktfri vilket gör den svår att upptäcka. I laddningsrummet var det därför viktigt att ha god ventilation ifall det blev knallgasbildning. Det var också viktigt att alla batterier var utrustade med flamspärrande ventiler då knallgas är en mycket lättantändlig och explosiv gas. Vid explosion kan gasen orsaka stora skador på personer och egendom genom splitter, tryck och brännskador. Knallgas är alltså inget att leka med utan något farligt som bör hanteras med stor försiktighet.

Nu kanske du undrar varför jag pratar om knallgas när denna artikel ska handla om trosbekännelsens tredje artikel: den helige Ande? Jo, Jag kommer till det nu. Jag har nämligen mött kristna sammanhang som behandlar Den helige Ande med samma försiktighet som truckförare gör med sina batterier i laddningsrummet. Dessa vaksamma kristna behandlar Guds Ande som något farligt, någon vi bara bör möta inom skyddande väggar och under kontrollerade former.

Att kristna sammanhang kan ha en sådan försiktig hållning gentemot Guds Ande tror jag kan bero på många saker, exempelvis: okunskap, ett osunt kontrollbehov eller rädsla för det övernaturliga. Men Guds Ande är inget vi behöver frukta – tvärt om! Bibeln uppmanar oss att ivrigt söka efter dess närvaro. Frimodigt får vi välkomna Anden och be att den ska uppfylla våra hjärtan (1 Kor 12:31, Ef 5:18).

Den helige Ande kan visserligen vara svår att förstå sig på eftersom den är luktfri och osynlig men det betyder inte att Anden är opersonlig eller farlig. Vi får inte glömma bort att den helige Anden (precis som Fadern och Sonen) är en person i Guds väsen. I kyrkans bekännelse sammankopplas även Anden till det kristna dopet, nattvarden och dess gemenskap. Vi läser: ”Vi tror ock på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, de heligas samfund

Ordet allmännelig (som kan vara svårt att förstå) betyder att alla kristna människor är ”inneslutna i och bärare av Jesu Kristi fullhet”, och det är precis detta som Guds Ande vill uppenbara för oss.

Vad vill då Guds Ande göra med oss? Kanske har du en sett ett hus som blivit upplyst i natten av en fasadbelysning? Du ser inte var ljuset kommer från men trots mörkret kan du se byggnaden. På samma sätt arbetar Guds Ande, du ser inte var ljuset kommer från men plötsligt blir Jesus Kristus synlig för dig och ditt hjärta fylls av tro. Då vet du att Guds Ande är i farten. Anden har många uppgifter men den viktigaste är att göra Jesus Kristus levande och synlig för våra hjärtan så att vi kan tro på honom.  

En annan viktig uppgift Anden har är att hjälpa varje kristen att leva nära Jesus. Låt mig förklara vad jag menar utifrån en liknelse. Jag vill berätta om Anden med hjälp av ”en termometer och en termostat”. Dessa två instrument används för att mäta temperaturer (alltså hur varm och kall omgivningen är) men det finns en viktig skillnad mellan dom. En termometer följer alltid sin omgivning och dess förändringar. Om graderna stiger i luften följer termometern med och visar den exakta rumstemperaturen just då. En termostat däremot är inställd på en fast grad (t.ex. 21 grader) som den alltid strävar att hålla sig till. Om exempelvis temperaturen i luften sjunker då säger termostaten till  värmesystemet: – Nu behövs det mer värme i elementen för att vi ska kunna hålla den inställda temperaturen.

Vad vill jag säga med detta? Jo, Guds Ande är inte som en termometer som alltid vänder kappan efter vinden och slaviskt följer omgivningens förändringar. Nej, Guds Ande fungerar mer som en termostat i det kristna livet, en termostat som är inställd på Jesus Kristus och som alltid strävar efter att leva nära honom. När exempelvis vår omgivning vill dra oss bort från Gud då slår hela himlens system igång och vill ge oss den kraft, mod och vishet vi behöver för att stå kvar vid Jesus Kristus och leva nära honom.

Det finns mycket mer att säga om den helige Ande men utrymmet i denna artikel räcker  inte till. Men om du vill lära känna den helige Ande är mitt bästa tips att söka Jesus Kristus i bön och ta emot hans ord i ditt hjärta. Om du gör det kommer du automatiskt också att möta den helige Anden eftersom Andens jobb är att uppenbara Jesus Kristus.

Joel Jarbo är präst i 
Lerbergets kyrka och författare 
till flera böcker.